Månadens djur

2013 April

 

ELAND

Elandantilopen (eller älgantilopen) är den största av antiloperna. Hanen kan väga upp mot ett ton
och honorna ungefär hälften. Båda könen har långa spiralvridna horn och tillhör gruppen skruvhorns-
antiloper. Få kan föreställa sig att ett sådant massivt djur har något att frukta från rovdjuren,
men också denna bjässe kan fällas av ett lejon eller en hyenaflock.
 

Störst av antiloperna – eland.


Elandantilopen har förmåga att klara sig länge utan vatten och trots torrt klimat bygga upp sin
stora kroppsmassa. Den föredrar att leva på öppna savanner, halvöknar eller torra och öppna skogar
och undviker att vistas i tät vegetation.
Elandantilopen har inte något utpräglat revirbeteende, vilket är ovanligt bland antiloper. Den rör sig 
oftast i grupper på ungefär 50 djur men kan undantagsvis bilda stora hjordar med hundratals individer.
När djuren lever i mindre grupper är det inte ovanligt att honorna är tillsammans med ungarna medan
hanarna utgöra egna grupper, där en tydlig hierarki utvecklas.
Elandantilopen går också gärna samman med andra hovdjursarter. Gamla tjurar lever ofta vid sidan av
hjorden. Med åren förändras den ljusbruna färgen till att övergå till att bli närmast silvergrå.

 

Elandantilopen rör sig oftast i grupper men kan också ses tillsammans med andra hovdjur.


Trots sin storlek kan elandantilopen uppnå ganska hög hastighet när den är i full rörelse – upp till
70 km/tim. Den kan också göra mycket höga hopp – upp till tre meter – över hinder när den är på
flykt.Till skillnad från andra antiloparter skyddar elanden sina ungar vid fara genom att gruppera
sig runt de små djuren och bilda ett kompakt försvar mot t ex lejon och hyenor. De kan t o m själva
anfalla rovdjuren och hota dessa med sina spetsiga horn.
Födan är uteslutande vegetabilisk och utgörs mest av gräs, löv och kvistar. Djuren rör sig oftast under
tidig morgon och sen eftermiddag och sparar krafter under dygnets hetaste timmar.

 

Förutom de spiralformade hornen kännetecknas elandantilopen av några vita ränder på kroppen.


Livslängden beräknas till 20-25 år, medan de flesta andra antiloparter lever 10-15 år. Inför parningen
kan hanarna utkämpa hårda strider innan de erövrat rätten att komma åt honorna. Parningen pågår
under hela året men inte sällan anpassas den så att ungarna föds under regnperioder. Honan är
dräktig i ungefär nio månader och föder vanligen bara en kalv per kull.

 

Stora hjordar av elandantiloper bildar en tät massa av kroppar och horn.

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Elandantilop Eland Taurotragus oryx