AFRIKAS DJUR

Afrikas däggdjur, kräldjur och fåglar i Afrika redovisas här i artlistor. Det är dock inte möjligt att inkludera
exakt alla djur eftersom rapportering och redovisning i de olika länderna skiftar. I huvudsak torde dock listorna täcka det
mesta av det vilda Afrikas djurliv exklusive insekter och fiskar.

Totalt omfattar sammanställningen närmare 4000 arter. Däggdjur och fåglar har en närmast fullständig redovisning
(774 resp 2126 arter) medan kräldjuren generellt inte har samma fullständighet i de officiella sammanställningarna och
i den här redovisningen omfattar ungefär en tredjedel (918) av alla arter.

Arterna är uppdelade enligt vedertagen klassifikation med ordningar, familjer, underfamiljer och arter.
I tabellerna markeras ordning med grå färg, familj med ljusblå färg och underfamilj med ljusgrön färg.
Du får fram artlistorna genom att klicka på länken till respektive familj i sammanställningen nedan.

Efter arternas namn på svenska (där dessa är kända), engelska och latin finns länkar för bilder i Angalia ABs egen BILDBANK.
Genom att klicka på ordet BILDBANK hamnar du på den sida där djuret finns representerat.
I listorna för fåglar finns antalet underarter angivet i kolumn 4 och om det är en flyttfågel (F) i kolumn 5.

Ordet LÄNK hänvisar till den information som finns i Wikipedia om arten. Det gäller de arter där bilder i BILDBANKEN saknas.
Genom att klicka på ordet LÄNK hamnar du direkt på den sida där arten finns beskriven. I de fall det inte finns någon svensk
version är länken på engelska.
 

DÄGGDJUR

Antalet olika däggdjur beräknas till
mellan 700 och 800 arter.

- Hovdjur

- Hyraxar

- Elefanter

- Sirendjur

- Jordsvin

- Myrkottar

- Gnagare

- Valar

- Säldjur

- Rovdjur

- Apor

- Insektsätare

- Fladdermöss


 

 

 

 

 

 

 

 

KRÄLDJUR

Antalet olika kräldjur beräknas till
ca 3000 arter.

- Krokodiler

- Varaner

- Kameleonter

- Agamer

- Geckoödlor

- Skinkar

- Egentliga ödlor

- Gördelsvansar

- Sköldödlor

- Masködlor

- Sköldpaddor

- Ormar


  

 

 

 


 

FÅGLAR

Antalet olika fåglar beräknas till
ca 2000 arter.

- Strutsfåglar

- Hönsfåglar

- Andfåglar

- Pingvinfåglar

- Stormfåglar

- Doppingfåglar

- Flamingor

- Storkfåglar

- Pelikanfåglar

- Rovfåglar

- Tranfåglar

- Rallfåglar

- Vadarfåglar

- Flyghöns

- Duvfåglar

- Papegojfåglar

- Gökfåglar

- Ugglor

- Skärrfåglar

- Seglarfåglar

- Musfåglar

- Trogoner

- Praktfåglar

- Hackspettartade fåglar

- Tättingar 1

- Tättingar 2

- Tättingar 3