Rallfåglar


 

 

RALLFÅGLAR

RAILS

GRUIFORMES

 

 










 

 

Trappar

Bustards

Otididae

 

 


3329


Arabtrapp

Arabian Bustard

Ardeotis arabs

4


LÄNK

3330


Blåtrapp

Blue Bustard

Eupodotis caerulescens



LÄNK

3331


Bruntrapp

Little Brown Bustard

Eupodotis humilis



LÄNK

3332


Denhamtrapp

Denham's Bustard

Neotis denhami

3


LÄNK

3333


Hartlaubtrapp

Hartlaub's Bustard

Eupodotis hartlaubii



BILDBANK

3334


Heuglintrapp

Heuglin's Bustard

Neotis heuglinii



LÄNK

3335


Karrootrapp

Karoo Bustard

Eupodotis vigorsii

2


LÄNK

3336


Koritrapp

Kori Bustard

Ardeotis kori

2


BILDBANK

3337


Kragtrapp

Macqueen's Bustard

Chlamydotis macqueenii



LÄNK

3338


Ludwigtrapp

Ludwig's Bustard

Neotis ludwigii



LÄNK

3339


Namibtrapp

Rueppell's Korhaan

Eupodotis rueppellii



BILDBANK

3340


Nubisk trapp

Nubian Bustard

Neotis nuba



LÄNK

3341


Saheltrapp

Savile's Bustard

Eupodotis savilei



LÄNK

3342


Svartbukig trapp

Black-bellied Bustard

Eupodotis melanogaster

2


BILDBANK

3343


Svarttrapp

Black Korhaan

Eupodotis afra



BILDBANK

3344


Sydlig tofstrapp

Red-crested Korhaan

Eupodotis ruficrista



BILDBANK

3345


Vitbukig trapp

White-bellied Bustard

Eupodotis senegalensis

5


BILDBANK

3346


Vitvingad trapp

White-quilled Bustard

Eupodotis afraoides

3


LÄNK

3347


Ökentrapp

Houbara Bustard

Chlamydotis undulata



LÄNK

3348


Östafrikansk tofstrapp

Buff-crested Bustard

Eupodotis gindiana



BILDBANK









 

 

Rallar

Rails

Rallidae

 

 


3349


Afrikansk kornknarr

African Crake

Crecopsis egregia



LÄNK

3350


Afrikansk rall

African Water Rail

Rallus caerulescens



LÄNK

3351


Beigefläckig dunrall

Buff-spotted Flufftail

Sarothrura elegans

2


LÄNK

3352


Böhms dunrall

Streaky-breasted Flufftail

Sarothrura boehmi



LÄNK

3353


Dvärgsumphöna

Baillon's Crake

Porzana pusilla



LÄNK

3354


Kornknarr

Corncrake

Crex crex


F

LÄNK

3355


Korprall

Black Crake

Amaurornis flavirostra



BILDBANK

3356


Mindre sultanhöna

Allen's Gallinule

Porphyrio alleni



LÄNK

3357


Mindre sumphöna

Little Crake

Porzana parva


F

LÄNK

3358


Nkulengarall

Nkulengu Rail

Himantornis haematopus



LÄNK

3359


Purpurhöna

Purple Swamphen

Porphyrio porphyrio

2


LÄNK

3360


Rostgumpad sumphöna

Striped Crake

Aenigmatolimnas marginalis



LÄNK

3361


Rödbröstad dunrall

Red-chested Flufftail

Sarothrura rufa

2


LÄNK

3362


Rödhuvad dunrall

Chestnut-headed Flufftail

Sarothrura lugens

2


LÄNK

3363


Småfläckig sumphöna

Spotted Crake

Porzana porzana


F

LÄNK

3364


Strimmig dunrall

Striped Flufftail

Sarothrura affinis

2


LÄNK

3365


Vitfläckig dunrall

White-spotted Flufftail

Sarothrura pulchra

4


LÄNK









 

 

Simrall

Finfoot

Heliornithidae

 

 


3366


Afrikansk simrall

African Finfoot

Podica senegalensis

4


BILDBANK









 

 

Sot- och rörhönor

Coots and moorhens

Rallidae

 

 


3367


Etiopisk rall

Rouget's Rail

Rougetius rougetii



LÄNK

3368


Gråstrupig rall

Gray-throated Rail

Canirallus oculeus



LÄNK

3369


Kamsothöna

Red-knobbed Coot

Fulica cristata



BILDBANK

3370


Mindre rörhöna

Lesser Moorhen

Gallinula angulata



LÄNK

3371


Rörhöna

Common Moorhen

Gallinula chloropus

2


BILDBANK

3372


Sothöna

Eurasian Coot

Fulica atra



BILDBANK

3373


Vattenrall

Water Rail

Rallus aquaticus



LÄNK

3374


Vitvingad dunrall

White-winged Flufftail

Sarothrura ayresi



LÄNK