BÖCKER

Angalia AB har givit ut fyra safariböcker på svenska.


Safari Afrika

SAFARI AFRIKA är den enda svenska originalboken som är speciellt anpassad för resenärer till alla etablerade safariländer i östra och södra Afrika:
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mocam-bique, Botswana, Namibia, Swaziland, Lesotho och Sydafrika.
Boken är en introduktion inför mötet med det vilda Afrika och omfattar 180 sidor.
Den är häftad, mjuk och utformad i ett praktiskt format (13x18 cm) för att enkelt kunna användas under safariresan.
I koncentrerade texter berörs 355 arter av däggdjur, kräldjur och fåglar.
De vanligaste djuren illustreras med sammanlagt 284 högupplösta bilder. Exempel på bilder hittar du i menyn; BILDBANK.
SAFARI AFRIKA är producerad i ett Svanen-märkt tryckeri.

ISBN 978-91-633-0130-8

 


 

 

 
Safari Östafrika

SAFARI ÖSTAFRIKA är speciellt anpassad för safariresenärer till Östafrika:
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi.
Boken omfattar 168 sidor och är utformad på samma sätt som Safari Afrika.
I koncentrerade texter berörs närmare 300 arter av däggdjur, kräldjur och fåglar.
De vanligaste djuren illustreras med sammanlagt 265 bilder.
Boken utgavs 2007 och producerades 2014 i den femte omarbetade versionen.
SAFARI ÖSTAFRIKA utgör grundmaterial till den nya boken SAFARI AFRIKA och utgivningen
upphörde i februari 2016.

ISBN 978-91-633-0129-2


 


 

 

 
Safari Tanzania

SAFARI TANZANIA är skriven på engelska och avsedd för engelsktalande turister
i Tanzania. Översättning och granskning har gjorts av Naturhistoriska Riks-
museet i Stockholm.

Boken finns i första hand i Tanzania i bokhandlar och på lodger.

SAFARI TANZANIA is intended for visitors in Tanzania and considered as a first
guide to African Wildlife and nature. In concentrated chapters 144 different mammals are described of which many can be observed and met of the nature tourists visiting Tanzania.

ISBN 91-630-9318-9

 


 

 

 
Safari Kenya

SAFARI KENYA är den första safariboken, utgiven 1997. Den har nu utgått ur
utgivningen och finns enbart på bibliotek och antikvariat i Sverige.

ISBN 91-630-5901-0