BÖCKER

Angalia AB har givit ut fyra safariböcker på svenska.


Safari Afrika

SAFARI AFRIKA är den enda svenska originalboken som är speciellt anpassad för resenärer till alla etablerade safariländer i östra och södra Afrika:
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mocam-bique, Botswana, Namibia, Swaziland, Lesotho och Sydafrika.
Boken är en introduktion inför mötet med det vilda Afrika och omfattar 180 sidor.
Den är häftad, mjuk och utformad i ett praktiskt format (13x18 cm) för att enkelt kunna användas under safariresan.
I koncentrerade texter berörs 355 arter av däggdjur, kräldjur och fåglar.
De vanligaste djuren illustreras med sammanlagt 284 högupplösta bilder. Exempel på bilder hittar du i menyn; BILDBANK.
SAFARI AFRIKA är producerad i ett Svanen-märkt tryckeri.

ISBN 978-91-633-0130-8

 


 

 

 
Safari Östafrika

SAFARI ÖSTAFRIKA är speciellt anpassad för safariresenärer till Östafrika:
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi.
Boken omfattar 168 sidor och är utformad på samma sätt som Safari Afrika.
I koncentrerade texter berörs närmare 300 arter av däggdjur, kräldjur och fåglar.
De vanligaste djuren illustreras med sammanlagt 265 bilder.
Boken utgavs 2007 och producerades 2014 i den femte omarbetade versionen.
SAFARI ÖSTAFRIKA utgör grundmaterial till den nya boken SAFARI AFRIKA och utgivningen
upphör i februari 2016.

ISBN 978-91-633-0129-2


 


 

 

 
Safari Tanzania

SAFARI TANZANIA är skriven på engelska och avsedd för engelsktalande turister
i Tanzania. Översättning och granskning har gjorts av Naturhistoriska Riks-
museet i Stockholm.

Boken finns i första hand i Tanzania i bokhandlar och på lodger.

SAFARI TANZANIA is intended for visitors in Tanzania and considered as a first
guide to African Wildlife and nature. In concentrated chapters 144 different mammals are described of which many can be observed and met of the naturetourists visiting Tanzania.

ISBN 91-630-9318-9

 


 

 

 
Safari Kenya

SAFARI KENYA är den första safariboken, utgiven 1997. Den har nu utgått ur
utgivningen och finns enbart på bibliotek och antikvariat i Sverige.

ISBN 91-630-5901-0