Hovdjur


 

 

PARTÅIGA HOVDJUR

EVEN-TOED UNGULATES

ARTIODACTYLA
 

 

Svindjur

Pigs

Suidae


1000


Vårtsvin

Wart Hog

Phacochoerus aethiopicus

BILDBANK

1001


Penselsvin

Bush Pig

Potamochoerus porcus

BILDBANK

1002


Jätteskogssvin

Giant Forest Hog

Hylochoerus meinertzhageni

BILDBANK

1003


Berbervildsvin

Barbary Wild Boar

Sus scrofa barbarus

LÄNK 

 

Flodhästar

Hippopotamus

Hippopotamidae


1004


Flodhäst

Hippopotamus

Hippopotamus amphibius

BILDBANK

1005


Dvärgflodhäst

Pygmy Hippopotamus

Choeropsis liberiensis

BILDBANK 

 

Dvärgmyskdjur

Chevrotains

Tragulidae


1006


Vattenmyskdjur

Water Chevrotain

Hyemoshus aquaticus

LÄNK 

 

Hjortdjur

Deers

Cervidae


1007


Berberkronhjort

Barbary Stag

Cervus elaphus barbarus

LÄNK 

 

Giraffdjur

Giraffes

Giraffidae


1008


Masaigiraff

Masai Giraffe

Giraffa camelopardalis tippelskirchi

BILDBANK

1009


Nätgiraff

Reticulated Giraffe

Giraffa camelopardalis reticulata

BILDBANK

1010


Rotschildgiraff

Rotschild´s Giraffe

Giraffa camelopardalis rotschildi

BILDBANK

1011


Okapi

Okapi

Okapia johnstoni

BILDBANK 

 

Slidhornsdjur

Hollow-horned Ruminants

Bovidae
 

 

Skogsantiloper

 

 


1012


Abbotdykare

Abbot´s Duiker

Cephalophus spadix

LÄNK

1013


Aders dykare

Ader´s Duiker

Cephalophus adersi

LÄNK

1014


Blådykare

Blue Duiker

Cephalophus monticola

LÄNK

1015


Buskdykare/Grådykare

Bush Duiker

Sylvicapra grimmia

BILDBANK

1016


Gulryggad dykare

Yellow-backed Duiker

Cephalophus sylvicultor

LÄNK

1017


Harveys dykare

Harvey´s Duiker

Cephalophus harveyi

LÄNK

1018


Jentkindyjare

Jentink´s Duiker

Cephalophus jentinki

LÄNK

1019


Ogilbys dykare

Ogilby´s Duiker

Cephalophus ogilbyi

LÄNK

1020


Peterdykare

Peter´s Duiker

Cephalophus callipygus

LÄNK

1021


Röd dykare

Natal Red Duiker

Cephalophus natalensis

LÄNK

1022


Rödsidig/blåbandad skogsantilop

Red-flanked Duiker

Cephalophus rufilatus

LÄNK

1023


Strimmig skogsantilop

Banded or Zebra Duiker

Cephalophus zebra

LÄNK

1024


Svart skogsantilop

Black Duiker

Cephalophus niger

LÄNK

1025


Svartpannad dykare

Black-fronted Duiker

Cephalophus nigrifrons

LÄNK

1026


Svartryggig skogsantilop

Bay Duiker

Cephalophus dorsalis

LÄNK

1027


Weyns dykare

Weyns´s Duiker

Cephalophus weynsi

LÄNK

1028


Vitbukig skogsantilop

White-bellied Duiker

Cephalophus leucogaster

LÄNK 

 

Dvärgantiloper

 

 


1029


Bates dvärgantilop

Bate´s Pygmy Antelope

Neotragus batesi

LÄNK

1030


Guineadvärgantilop

Royal Antelope

Neotragus pygmaeus

LÄNK

1031


Suni

Suni

Neotragus moschatus

BILDBANK 

 

Dik-dikantiloper

 

 


1032


Guenther´s dikdik

Günther´s  Dikdik

Rhynchotragus guentheri

BILDBANK

1033


Kirks dikdik

Kirk´s Dikdik

Rhynchotragus kirkii

BILDBANK

1034


Phillips kortnosade dikdik

Phillip´s Dikdik

Madoqua phillipsi

LÄNK

1035


Salts kortnosade dikdik

Salt´s Dikdik

Madoqua saltiana

LÄNK

1036


Swaynes kortnosade dikdik

Swayne´s Dikdik

Madoqua swaynei

LÄNK 

 

Småantiloper

 

 


1037


Kapgrysbock

Cape grysbok

Raphicerus melanotis

LÄNK

1038


Oribi/Blekbock

Oribi

Ouerebia ouerebi

BILDBANK

1039


Sharpes Steenbock/Stenantilop

Sharpe´s Grysbok

Raphicerus sharpei

LÄNK

1040


Steenbock/Stenantilop

Steinbok

Raphicerus campestris

BILDBANK 

 

Beiraantiloper

 

 


1041


Beira

Beira

Dorcatragus megalotis

LÄNK 

 

Klippspringare

 

 


1042


Klippspringare

Klipspringer

Oreotragus oreottagus

BILDBANK 

 

Buskbockar

 

 


1043


Elandantilop/Älgantilop

Eland

Taurotragus oryx

BILDBANK

1044


Större elandantilop/Jätteeland

Giant Eland

Tragelaphus derbianus

LÄNK

1045


Större kudu

Greater Kudu

Tragelaphus strepsiceros

BILDBANK

1046


Mindre kudu

Lesser Kudu

Strepsiceros imberbis

BILDBANK

1047


Nyala

Nyala

Tragelaphus angasi

BILDBANK

1048


Bergsnyala

Mountain Nyala

Tragelaphus buxtoni

LÄNK

1049


Bongo

Bongo

Tragelaphus euryceros

BILDBANK

1050


Sitatunga

Sitatunga

Tragelaphus spekei

BILDBANK

1051


Buskbock/Hireoglyfantilop

Bushbuck

Tragelaphus scriptus

BILDBANK 

 

Hästantiloper

 

 


1052


Oryx/Beisa

Beisa Oryx

Oryx beisa

BILDBANK

1053


Tofsörad oryx

Fringe-eared Oryx

Oryx beisa callotis

BILDBANK

1054


Gemsbock

Gemsbok

Oryx gazella

BILDBANK

1055


Sabeloryx

Scimitar-horned Oryx

Oryx dammah

BILDBANK

1056


Addax

Addax

Addax nasomaculatus

BILDBANK

1057


Sabelantilop

Sable Antelope

Hippotragus niger

BILDBANK

1058


Roanantilop

Roan Antelope

Hippotragus equinus

BILDBANK 

 

Rör- och vattenbockar

 

 


1060


Elipsvattenbock

Common Waterbuck

Kobus ellipsiprymnus

BILDBANK

1061


Defassa

Defassa Waterbuck

Kobus defassa

BILDBANK

1062


Kobantilop

Kob

Kobus kob

BILDBANK

1063


Letjeantilop

Lechwe

Kobus leche

BILDBANK

1064


Nilletje/Nilvattenbock

Nile Lechwe

Kobus megaceros

BILDBANK

1065


Puku

Puku

Adenota vardonii

BILDBANK

1066


Rörbock

Bohor Reedbuck

Redunca redunca

BILDBANK

1067


Större rörbock

Southern or Common Reedbuck

Redunca arundinum

BILDBANK

1068


Bergsrörbock

Chanler´s Moutain Reedbuck

Redunca fulvorufula

LÄNK

1069


Råbocksantilop

Vaal Rhebok

Pelea capreolus

LÄNK 

 

Ko-, gnu- och lyrantiloper

 

 


1070


Bläsbock

Blesbok

Damaliscus dorcas

BILDBANK

1071


Brokbock

Bontebok

Damaliscus pygargus

BILDBANK

1072


Kongoniantilop

Cook´s Hartebeest or Kongoni

Alcelaphus buselaphus

BILDBANK

1073


Röd koantilop

Red Hartebeest

Alcelaphus buselaphus caama

BILDBANK

1074


Hunters koantilop

Hunter´s Hartebeest or Hirola

Beatragus hunteri

LÄNK

1075


Jacksons koantilop

Jackson´s Hartebeest

Alcelaphus lelwel

BILDBANK

1076


Lichtensteins koantilop

Lichtenstein´s Hartebeest

Alcalaphus lichtensteinii

BILDBANK

1077


Topi/Korrigumantilop

Topi

Damaliscus korrigum

BILDBANK

1078


Sassaby

Tsessebe

Damaliscus lunatus lunatus

BILDBANK

1079


Vitskäggig gnu

White-bearded Gnu/Wildebeest

Connochaetes albojubatus

BILDBANK

1080


Svartskäggig gnu

Blue or Brindled Gnu/Wildebeest

Connochaetes taurinus

BILDBANK

1081


Vitsvansad/svart gnu

White-tailed or Black Wildebeest

Connochaetes gnou

BILDBANK 

 

Impalaantiloper

 

 


1082


Impala

Impala

Aepyceros melampus

BILDBANK 

 

Gaseller

 

 


1083


Aoulgasell

Soemmering´s Gazelle

Gazella soemmerringii

LÄNK

1084


Atlasgasell/Edmigasell

Atlas Gazelle

Gazella cuvieri

LÄNK

1085


Dorcasgasell

Dorcas Gazelle

Gazella dorcas

LÄNK

1086


Dovhjortsgasell/Damagasell

Dama Gazelle

Gazella dama

LÄNK

1087


Gerenuk/Giraffgasell

Gerenuk

Litocranius walleri

BILDBANK

1088


Grants gasell

Grant´s Gazelle

Gazelle granti

BILDBANK

1089


Lamagasell

Clark´s Gazelle

Ammodorcas clarkei

LÄNK

1090


Rödpannad gasell

Red-fronted Gazelle

Gazella rufifrons

LÄNK

1091


Sandgasell

Rhim Gazelle

Gazella leptoceros

LÄNK

1092


Spekegasell

Speke´s Gazelle

Gazella spekei

LÄNK

1093


Springbock

Springbuck

Antidorcas marsupialis

BILDBANK

1094


Thomsons gasell

Thomson´s Gazelle

Gazella thomsonii

BILDBANK 

 

Get- och fårliknande djur

 

 


1095


Manfår

Barbary Sheep

Capra lervia

LÄNK

1096


Stenbock

Abyssinian Ibex

Capra ibex

BILDBANK 

 

Oxdjur

 

 


1097


Afrikansk buffel/Kafferbuffel

African Buffalo

Syncerus caffer

BILDBANK 

 

UDDATÅIGA HOVDJUR

ODD-TOED UNGULATES

PERISSODYCTYLA
 

 

Hästdjur

Zebras

Equidae


1098


Bergssebra

Mountain or Hartman´s Zebra

Equus zebra

BILDBANK

1099


Grevysebra

Grevy´s Zebra

Equus grevyi

BILDBANK

1100


Stäppsebra

Common or Burchell´s Zebra

Equus quagga

BILDBANK

1101


Champmans sebra

Chapman´s Zebra

Equus quagga chapmani

BILDBANK

1102


Crawshays sebra

Crawshay´s Zebra

Equus quagga crawshayi

BILDBANK

1103


Grants sebra

Grant´s Zebra

Equus quagga boehmi

BILDBANK

1104


Seloussebra

Selou Zebra

Equus quagga selousi

BILDBANK

1104


Grantsebra

Maneless Zebra

Equus quagga borensis

BILDBANK

1105


Vildåsna

Wild ass

Equus africanus

LÄNK 

 

Noshörningar

Rhinoceroses

Rhinocerotidae


1106


Spetsnoshörning

Black Rhinoceros

Diceros bicornis

BILDBANK

1107


Trubbnoshörning

White Rhinoceros

Ceratotherium simum

BILDBANK