Månadens djur

2013 December


KROKODIL

160 miljoner år innan människans förfäder gick upprätt längs stränderna vid Lake Turkana i Kenya
härskade NILKROKODILEN ensam på sjöns lerbankar. Detta amfibiska kräldjur har inte ändrats
mycket sedan det levde bland dinosaurierna och förhistoriens skräckinjagande varelser.

    

Nilkrokodilen – likadan sedan tiotals miljoner år tillbaka.

 

Nilkrokodilen är den näst största krokodilen (efter saltvattenkrokodilen). Hanarna brukar väga upp
mot ett halvt ton och bli upp till 5 meter långa. Honorna är mindre än hanarna och väger ungefär
hälften. Den största krokodil som påträffats i Östafrika vägde över 1 ton. Krokodilens livslängd kan
bli upp till 100 år.

    

En normalstor krokodilhane är ungefär fem meter lång.

Halsen och kroppssidorna består av släta hornplåtar. Kroppen är vanligtvis mörkt grön, med svarta
fläckar på ryggen. På kroppens sidor och på halsen finns oregelbundna mörkare fläckar. De undre
kroppsdelarna är oftast smutsgula.

    

En grupp nilkrokodiler vid Mara River.

 

Nilkrokodilens föda utgörs av större däggdjur som till exempel gnuer, sebror eller antiloper. I vattnet
tar den också en hel del fisk, t ex mal. Den som får uppleva gnuernas kamp vid flodövergångarna
upptäcker att den väntande krokodilen trots sina välutrustade käftar inte kan tugga. Den ligger
i bakhåll och väntar på att bytesdjuret skall ta sig över floden eller komma ner till vattenhålet för
att dricka. Den kan vänta i flera timmar innan det ges möjligheter att fånga ett byte. Det vanligaste
sättet att jaga är att långsamt glida fram under vattenytan och hoppa upp ur vattnet för att få
grepp om bytet när detta är tillräckligt nära vattnet.

    

En nilkrokodil på jakt efter en sebra.

 

Den slår till med käftarna eller svansen och drar ned bytet i vattnet. För att få loss köttbitar snurrar
krokodilen runt sin egen axel i den s k dödsrullningen. Bitkraften är över 10 ton och ett varv av
dödsrullningen kan gå på mindre än en halv sekund. När köttets slitits sönder låter krokodilen födan
glida ner i strupen. Matsmältningen är långsam. Kroppar som tagits fram ur krokodiler 15 timmar
efter att bytet svalts har varit nästan orörda. Den kan också genom ett energibesparande beteende
klara sig utan mat i upp till två år.

    

Stora byten får ligga och ruttna för att krokodilen lättare skall kunna slita sönder köttet.

 

Krokodilen är en kallblodig reptil som reglerar sin kroppsvärme kontinuerligt. Den rör sig mellan
vatten och land flera gånger under dagen beroende på lufttemperaturen. När inte jakt pågår kan
den ligga i timmar i solen för att spara energi.

    

Den öppna munnen medverkar till att krokodilen kyler av sig.


Den kan vara i undervattensläge upp till en timme men det vanligaste beteende är att den går upp till
ytan ungefär var tionde minut för att hämta luft. Den kraftiga svansen driver kroppen framåt i vattnet
och nå upp till hastigheter på 15 km/tim genom vattnet. Även på land kan den undantagsvis rusa fram
i liknande hastighet – och t o m fortare – när så behövs. Vanligen rör den sig dock ganska klumpigt
genom att buken släpar i marken.

    

Med en blixtsnabb rörelse kan krokodilen kasta sig ner i vattnet.

 

Krokodilhanar har ett harem av upp till 20 honor. Genom ett speciellt spermauttag hos honorna
kan sperma från olika hanar lagras, vilket bl a motverkar inavel då ungarna kan ha olika fäder.
Krokodilhonan lägger 60-90 ägg på några timmar. Dessa täcks med sand i en grop på flodbanken.
Det är temperaturen i boet som avgör vilken kön ungarna får. Efter ett par månader börjar ungarna
pipa för att bli utsläppta, den enda gång i livet då även krokodilen har en naturlig fiende. Nykläckta
ungar faller lätt offer för ödlor, fåglar, vildkatter och mangustrar.

    

De små ungarna är sårbara inte minst när de placerar sig öppet i terrängen.

 

I Lake Tanganyika har också den AFRIKANSKA SMALNOSKROKODILEN setts. Den är avsevärt mindre
än nilkrokodilen och har ett långt och smalt käkparti. Den lever enbart på fisk.

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Nilkrokodil  Nile Crocodile  Crocodilus niloticus 
Smalnoskrokodil  Slender-snouted Crocodile   Crocodilus cataphractus