Månadens djur

2014 Januari


FLODHÄST

Det tredje största landdjuret är flodhästen. Trots namnet är den genetiskt närmare släkt med valar
än med hästar. Flodhästen tillbringar större delen av sina 40-50 år i vatten, vanligtvis stående eller
gående på botten. Simförmågan är dåligt utvecklad och vattnets lyftkraft är det bästa hjälpmedlet
när den rör sig.

    

Flodhästen lever huvuddelen av sitt liv i vatten.

 

Kroppen är i genomsnitt 4 meter lång och en fullvuxen hane kan väga ända upp till 5 ton. Bara det
breda och tillplattade huvudet kan väga nästan upp till ett halvt ton. Trots sin storlek rör den sig
med stor lätthet i sjöar och floder. Också på land kan den röra sig påfallande snabbt även om den
ser klumpig ut för ett mänskligt öga. Främst är det de korta benen under den stora, runda kroppen
som ger den effekten.

    

De korta benen ger ett klumpigt intryck när flodhästen rör sig på land.

 

Den jämngrå huden är nästan hårlös. Runt ögon, nos och strupe är den rosaaktig genom ett sekret
från svettkörtlarna. Näsöppning, ögon och öron sitter högt upp på huvudet och är oftast det enda
man ser av djuret när det ligger i vattnet. Det gör att djuret kan ha hög beredskap även när det
ligger nedsänkt i vattnet för att undvika den tropiska solen.

    

Ögon och öron är oftast det enda man ser av noshörningen.

 

Den föredrar att vistas i floder med långsamt flytande vatten. I undervattensläge stängs öron och
näsborrar till effektivt. Normalt brukar den komma upp efter fyra-fem minuter för andning,
men kan klara upp till en halvtimme under vatten. Flodhästen lever vanligtvis i flockar på 10-15 djur
men kan ibland finnas i grupper på upp till hundra exemplar.

    

Flodhästens flockar kan variera i storlek och ibland ligger djuren packade intill varandra.

 

Nattetid tar sig flodhästen upp till sina betesmarker. Det egna reviret markeras med spillning.
Den sprids ut med hjälp av svansen, som roterar runt i hög hastighet och fungerar ungefär som en
gödselspridare.

    

Flodhästen har oftast samma upptrampade stigar upp till betesplatserna.

 

Reviren utgör päronformiga områden som ligger sida vid sida. Flodhästens jättelika gap fungerar
som veritabla gräsklippare. I genomsnitt äter varje djur 60 kg gräs under en natt.

    

Det hör till ovanligheterna att flodhästen är uppe på sina betesmarker under de hetaste
timmarna, eftersom huden är känslig för solen.

 

Spillningen i vattnet utgör en viktig ekologisk länk som näring till olika fiskar. Flodhästen har det
största gap något av de afrikanska djuren utrustats med. De kraftiga tänderna används vid
hanarnas mäktiga strider om revir och rangordning. Hörntänderna kan bli meterlånga och väga upp
till fyra kg.

    

Flodhästen har det största gapet av alla de afrikanska djuren.

 

Flodhästen är i det närmaste ohotad och har en försvarsförmåga som skrämmer de flesta andra
djur. Det är inte bara storleken som ger den ett överläge utan också ett mycket aggressivt beteende
när den hotas, vare sig det är av andra djur eller av egna exemplar inom flocken. Det är enbart
de nyfödda ungarna som undantagsvis kan bli attackerade av lejon eller krokodiler om föräldrarna
tappat uppmärksamheten och lämnat dem.

    

Det aggressiva djuret kan utkämpa hårda revirstrider.

 

Ett vanligt påstående är att flodhästen är Afrikas farligaste djur och att den dödar fler människor
än alla andra djur. Det är i och för sig sant men det finns inga vetenskapliga belägg för att den
skulle vara särskilt inriktad på att döda människor. Det är snarare människornas frekventa närvaro
vid vattendrag – inte minst i småbåtar – som gör att den noshörningen kan känna sig hotad och
gå till attack.

 


De lugna poolerna med djur som både syns och inte syns kan vara bedrägliga fällor för människor
i små båtar.

 

Flodhästens fortplantning – både parning och födsel – sker också i vattnet och vanligtvis föds en
unge efter ca åtta månaders dräktighet. En nyfödd unge väger runt 30-40 kg och har redan från
födseln fått förmågan att gå. I ungefär fem år finns ungen i närheten av honan innan den kan klara
sig själv.

 


Nyfödda ungar följer sina mammor under många år.

 

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Flodhäst  Hippopotamus  Hippopotamus amphibius