Månadens djur

2014 Oktober


HYRAX

Ett hovdjur, betydligt mindre än alla övriga, är KLIPPGRÄVLINGEN, som också kallas DASS eller
HYRAX. Det är ett av de djur som vållat vetenskapsmännen huvudbry under många år. Det är
ett däggdjur som länge ansetts vara nära besläktat med elefanter och sjökor. På senare år har
man kommit fram till att hyraxen tillhör en egen ordning. 

 

Hyrax

Hyraxen är ett litet och primitivt djur med en rund kropp och en kort svansstump. Kroppslängden
är som mest en halv meter och den väger från ett till fem kilo. Pälsen är tät och varierande gråbrun
med en krämfärgad fläck på ryggen, som omger en körtel. Tårna är olika mångapå benen; fyra på
framtassarna och tre på baktassarna. Naglarna är hovliknande och den mellersta av de tre baktårna
har en klo.
   

Hyraxen har en rund kropp och kort svans.

Hyraxen går inte på hovarna utan på fotsulorna, som hålls fuktiga av ett sekret. Detta bidrar till att
djuret lättare får fäste och kan klättra på branta klippor och trädstammar. Hyraxar är snabba och
aktiva, men med skillnader mellan de marklevande och de trädlevande arterna. De förstnämnda är
aktiva under dagtid och solbadar ofta. De senare är mer aktiva på natten och lever gärna gömda.   

Solbadande hyraxar.

Hyraxen lever nästan uteslutande av växter och växtdelar såsom gräs, bark och blad. I sällsynta fall
kan de också äta mindre insekter. Den är inte beroende av vatten eftersom vätskebehovet i allt
väsentligt täcks genom vätskan i födan.    
Hyraxen är en utpräglad växtätare.

I Östafrika finns tre arter med ett par underarter. Vanligast är TRÄDKLIPPGRÄVLING eller TRÄD-
HYRAX/TRÄDDASS. Den lever på savannerna och i angränsande skogar. Den är ett nattdjur med
ett mycket karaktäristiskt läte; en serie kraxande ljud som avslutas med ett långdraget skrik. Det
kan höras vid skymningen när den ger sig ut för att finna föda.


Sydlig trädklippgrävling

Trädklippgrävlingen lever i huvudsak på blad, bär, frukter och löv. Den har perfekt anpassade tramp-
dynor för att klättra i träd. Dessa hålls konstant klibbiga genom tillskott av en körtelsubstans och
friktionen hindrar djuret från att slinta när det springer upp och ned utmed trädstammarna. Arten
finns i tre varianter; en sydlig, en västlig och en östlig.

 

Östlig trädklippgrävling

KLIPPHYRAXEN har en päls som varierar från ljusgult till mörkgrått med en ljus undersida. Den ses
huvudsakligen under dagtid och livnär sig på gräs.  
KLIPPGRÄVLINGEN eller BUSKHYRAX är större och ljusare brunaktig till färgen. Den har en strävare
päls och också fötter väl anpassade till sin livsmiljö bland stenblock och branta klippväggar. Klipp-
grävlingen lever i stora kolonier på mellan 60 och 100 djur. Födan består huvudsakligen av löv.
 

Klipphyrax

Hyraxhonor föder upp till fyra ungar ungefär åtta månader efter befruktningen. Beroende på art
avvänjs ungarna efter en till fem månader och efter ett och ett halvt år är de könsmogna. Hyraxen
jagas för pälsens skull och hotas också av skogsavverkningar, men är i allmänhet betraktad som livs-
kraftig. Fiender i djurvärlden är rovfåglar, större ormar, leoparder och schakaler.

   

Träd och klippor är bästa skyddet mot rovdjuren.SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Sydlig trädklippgrävling
Tree Hyrax
Dendrohyrax arboreus
Västlig trädklippgrävling
Western Tree Hyrax
Dendrohyrax dorsalis
Östlig trädklippgrävling Eastern Tree Hyrax
Dendrohyrax validus
Klipphyrax
Rock Hyrax/Cape Rock Dassie
Procavia capensis
Klippgrävling/Buskhyrax Yellow-spotted Rock Hyrax
Heterohyrax brucei