Månadens djur

2014 November


VARAN

VARANER är en grupp köttätande ödlor. Det finns fyra olika arter med stor spridning över Östafrika.
Varanen har ett långt huvud och lång hals, ögon på huvudets sidor och en kluven tunga. Svansen är
lång och kraftig. Fötterna har fem tår med böjda klor. 

 

Varan

NILVARAN är den näst största reptilen i Afrika (efter krokodilen). Den har fått sitt namn efter
förekomsten vid Nilen, men finns numera spridd vid vattendrag över stora delar av Afrika. Nilvaranen
är gråaktig eller gulgrön med ett mönster över ryggen med prickar, fläckar och ränder.
   

Nilvaran

Den har en slank men ändå muskulös kropp som kan bli över två meter lång. Den är dagaktiv och söker
oftast sin föda vid vattendrag, där den tudelade tungan används intensivt när den letar bytesdjur.
Nilvaranen är en asätare men jagar också aktivt och rovgirigt. Bytesdjur kan vara fiskar, grodor,
skalbaggar, skorpioner, ormar och mindre däggdjur som ekorrar och näbbmöss.    

Med tungan söker nilvaranen aktivt efter bytesdjur.

Favoritföda är krokodilägg som den gräver fram på sandbankarna och stjäl framför den vaktande
krokodilhonan. Med stor snabbhet undviker den att bli offer för en skyddande krokodilhona. Krabbor,
snäckor och skalbaggar ingår också i födan. Med vassa och kraftfulla tänder krossar den bytet.    
Nilvaranen är en mycket skicklig simmare.

Om den blir anfallen av en fiende försvarar den sig genom att slå med svansen, blåsa upp strupen och
väsa. Vanligt är också en flykt ut i vattnet där den är en skicklig simmare. Den kan stanna under
vattnet i upp till 20 minuter. Nilvaranen är i huvudsak marklevande men kan också klättra om den
skulle behöva. När den behöver vila söker den sig till skyddade ställen i vass, buskig terräng eller i
klippområden.


Ett hål i marken kan vara ett av många av nilvaranens gömställen.

Liksom andra ödlor lägger nilvaranen ägg, ofta i termitstackar. Honan kan lägga mellan 20 och 60
ägg som kan ligga upp till ett år innan de kläcks. Om äggen hotas försvaras de med stor intensitet,
inte sällan genom att nilvaranen reser sig upp på bakbenen och riktar hårda slag med stjärten mot
fienden. Dessa kan – utöver krokodilen – vara t ex pytonormar, mangustrar eller rovfåglar.

 

Vid fara kan nilvaranen resa framkroppen för att se mer hotfull ut.

Den andra mest förekommande arten av varaner i Östafrika, STÄPPVARANEN, är något mindre än
nilvaranen. Hanen är påtagligt större än honan. Utseendemässigt är den ganska lik nilvaranen med
kraftiga ben, långa klor och en smal kropp. Färgen kan variera men har en övervägande grå nyans
med vita prickar och fläckar. Svansen har tvärgående ljusa ränder.
 

Stäppvaran

Arten är väl utbredd över hela östra Afrika och lever huvudsakligen på savannerna. Den håller mest
till på marken men kan också klättra upp i träd vid behov. Födan är likartad nilvaranens; as, ormar,
gnagare och fågelägg.

   

Stäppvaranen håller gärna till vid termitbon på jakt efter föda.


Ytterligare två varanarter förekommer i Östafrika. Det är VITSTRUPAD VARAN och SKOGSVARAN.
Båda förekommer i begränsade områden, huvudsakligen i Uganda och delar av norra Tanzania.


SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Nilvaran
Nile Monitor
Varanus niloticus
Stäppvaran
Savannah Monitor
Varanus exanthematicus
Vitstrupad varan
White-throated Savannah Monitor
Varanus albigularis
Skogsvaran
Forest Monitor
Varanus ornatus