Månadens djur


2014 December


KUNGSFISKARE

En av de stora familjerna inom ordningen praktfåglar är KUNGSFISKARE. Det finns 15 olika arter
och underarter i Östafrika. Gemensamt för arterna är att de är färgrika, har ett stort huvud med
lång näbb och kort stjärt. Storleken varierar från 10 cm för den minsta och drygt 40 cm för den
största. Med några undantag är kungsfiskarna väl utbredda över hela Östafrika. Namnet till trots
är bara några av arterna beroende av fiskföda och flera lever mer i skogsområden än vid vatten.
   

Kungsfiskare

Den största arten är JÄTTEKUNGSFISKARE. Den kan bli över nästean en halv meter lång och lever
vid sjöar och vattendrag, oftast ensamma eller i par. Fjäderdräkten är – i förhållande till de flesta
andra arter – relativt diskret med en svart grundfärg fylld med vita prickar och ränder. Hanens bröst
är kastanjefärgat medan det är svart på honan. Jättekungsfiskaren lever på krabbor, grodor och fisk
som den fångar genom att dyka från någon skyddad utsiktsplats bland träden.
   

Jättekungsfiskare

Ytterligare en art har en mer diskret och svartvit fjäderdräkt. Det är GRÅFISKAREN som också hör
till de vattenberoende kungsfiskarna och också är en av de minsta – ungefär en decimeter lång.
Fjädrarna i svart och vitt bildar ett spindelvävsliknande mönster över ryggen medan magen huvudsak-
ligen är vit. Hanen har två svarta streck över halsen medan honan har ett. På huvudet har den är
tydlig tofs. Gråfiskaren är en av de vanligaste fågelarterna över hela Östafrika och ses ofta ryttla
över vattendrag och sjöar innan den med hög hastighet dyker för att fånga sin föda.    

Gråfiskare

En av de arter som inte är beroende av vatten är STRIMKUNGSFISKAREN. Den lever mest i skogsom-
råden och brukar föras till gruppen trädkungsfiskare. Namnet har den fått av den svarta strimma
som löper från den svart-röda näbben bakåt runt huvudet. Strimkungsfiskaren lever huvudsakligen
på gräshoppor och andra insekter. Även ödlor, ormar och mindre gnagare kan ingå i födan. Bytet
fångas genom en snabb dykning från några meters höjd ner mot marken och hålls fast i näbben upp
till grenen för att förtäras.    
Strimkungsfiskare

En annan busk- och skogslevande art är GRÅHUVAD KUNGSFISKARE. Den är medelstor (ca 20 cm) och
liknar strimkungsfiskaren i sitt beteende. Den sitter också en bit över marken på en gren för att spana
och fånga sina byten; mest insekter, ödlor och grodor. Den gråhuvade kungsfiskaren har en röd näbb,
kastanjefärgat bröst och cyanfärgade stjärtfjädrar. Den bygger sitt bo i sandbankar vid vattenflöden
och gästas inte sällan av paratiserande gökarter som lägger sina ägg i boet.


Gråhuvad kungsfiskare

Mycket lik den gråhuvade är den BRUNHUVADE KUNGSFISKAREN. Den tydligaste skillnaden mellan de
båda arterna är bröstfjädrarna, som är gråbruna hos den brunhuvade. Den har en mindre utbrednings-
område och är lokaliserad till södra Kenya och Tanzania. Den brunhuvade kungsfiskaren lever mesta-
dels i skogsområden och har ett liknande beteende som den gråhuvade.
 

Brunhuvad kungsfiskare

Ytterligare fem arter av kungsfiskarna är skogs- och savannlevande och utan behov av vattenflöden.
Mest utbredd av dessa är SAVANNKUNGSFISKAREN, som finns i Uganda, västra Kenya och Tanzania.
Det är en lite ”knubbig” art som lever på insekter, ödlor och ibland mindre fåglar. Förutom ett grå-
vitt bröst och svarta inslag i vingarna domineras den av en ljusblå fjäderdräkt. Det gäller också för
de fyra andra mer sällsynta skogslevande arterna (Mangrovekungsfiskare, Blåbröstad kungsfiskare,
Mindre smyrnakungsfiskare och Kragkungsfiskare).
 

Savannkungsfiskare

Fem andra arter av kungsfiskarna är alla små, har en blå och orange fjäderdräkt med vita inslag och
sammantaget en kraftig färgprakt. Den mest utbredda av dessa är MALAKITKUNGSFISKAREN. Den
starkt metalliska malakitfärgen har gett den dess namn. Näbb och ben är starkt röd-orange. Den här
gruppen kungsfiskare lever nära vatten och i födan ingår mest fisk och insekter.  I likhet med många
andra arter gräver malakitkungsfiskaren ut sitt bo i sandbankar vid floderna och konstruerar tunnlar
för att skydda sina ägg.

   

MalakitkungsfiskareSVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Jättekungsfiskare Giant Kingfisher
Megaceryle maxima
Gråfiskare
Pied Kingfisher Ceryle rudis
Strimkungsfiskare
Striped Kingfisher Halcyon chelicuti
Gråhuvad kungsfiskare
Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala
Brunhuvad kungsfiskare
Brown-hooded Kingfisher Halcyon albiventris
Savannkungsfiskare
Woodland Kingfisher Halcyon senegalensis
Mangrovekungsfiskare
Mangrove Kingfisher Halcyon senegaloides
Blåbröstad kungsfiskare
Blue-breasted Kingfisher Halcyon malimbica
Mindre smyrnakungsfiskare
Chocolate-backed Kingfisher Halcyon badia
Kragkungsfiskare
Half-collared Kingfisher Alcedo semitorquata
Malakitkungsfiskare
Malachite Kingfisher Alcedo cristata
Svartpannad pygmekungsfiskare
African Dwarf Kingfisher Ispidina lecontei
Afrikansk pygmekungsfiskare
African Pygmy Kingfisher Ispidina picta
Blåryggad kungsfiskare
Shining-blue Kingfisher Alcedo quadribrachys
Vitbukad kungsfiskare
White-bellied Kingfisher
Alcedo leucogaster