Månadens djur


2015 Januari

SCHIMPANS

SCHIMPANSEN ingår i familjen människoapor. Det är den art som är närmast släkt med människan.
Närmare 99% av schimpansens gener är desamma som människans.
   

Schimpans

Schimpansen har en upprätt gång med knogarna som stöd när de förflyttar sig. Som vuxen väger
den i genomsnitt 50 kg. Hanarna blir ca 160 cm långa och honorna några decimeter mindre. Kroppen
täcks av grovt, svart hår, med undantag för ansikte, fingrar, tår, handflator och fotsulor. Tummarna
är motställbara, precis som på människan, men även stortårna fungerar på samma sätt, vilket gör att
schimpansen kan greppa även med fötterna.
   

Kroppen är täckt med svart och grovt hår

Liksom andra människoapor har den utvecklat förmågan att både tillverka och använda verktyg för
att tillgodogöra sig föda. Den kan använda löv för att dricka, stenar för att slå sönder skal och pinnar
för att locka fram termiter. Särskilda stenar kan användas i flera generationer. Schimpansen livnär
sig mest på föda från växtriket. Flockvis kan den dock jaga däggdjur och äter allt från fisk till små
antiloper eller andra apor. Arten är utrotningshotad. Framför allt är den intressant för djurparker
och forskningsinstitut.    

Schimpansen är huvudsakligen växtätare

Schimpanser lever i oftast grupper om 4–40 djur och bildar patriarkaliska samhällen. Högst i rang i
en schimpansflock är en vuxen hane. Därutöver finns en omfattande rangordning där varje individs
ställning beror på kön, styrka, ålder och beteende. Grupperna ändras oavbrutet eftersom individerna
byter grupp med olika mellanrum.    
Schimpansen förflyttar sig med knogarna mot marken

Det sociala samspelet i en schimpansflock är komplext. Olika grupperingar kan leda till våldsamma
uppgörelser och strider mellan medlemmarna. Ibland kan rasande slagsmål leda till dödlig utgång.
Ett annat fenomen är en särskild omtanke som kan uppstå mellan olika individer, då t ex ungar som
förlorat sina föräldrar tas om hand (adopteras) av andra vuxna och därmed ges större möjligheter
att klara sig.


Banden mellan en vuxen schimpans och en unge kan vara mycket starka även om det inte är den
egna avkomman


Schimpansen är en hotad art och har utrotats i flera länder. Vuxna djur jagas för köttets skull.
Ungar fångas och säljs som sällskapsdjur. Tillfångataganden för biologiska och medicinska experiment
förekommer. Också miljöförstörelse är ett hot mot schimpansens livsbetingelser. Den lever både
i täckt och öppen terräng och är mest aktiv på dagen. För nattvilan bygger den en sovplats i träden
med hjälp av grenar och löv.
 

Med hjälp av t ex en pinne kan schimpansen komma åt insekter

Schimpansen fortplantar sig året om och dräktighetstiden är åtta månader. Den nyfödda ungen
hänger sig omedelbart fast vid moderns bröst. Efter ungefär ett halvt år kan ungen sitta upprätt och
går efter ca ett år, precis som människan. Schimpanser kan bli drygt 40 år om de får leva friska
och oskadade.
 

Med åldern får schimpansen inslag av gråa hår

I likhet med andra apor sitter schimpanserna ofta och plockar insekter och smuts från varandras
pälsar. Detta stärker banden mellan flockens olika medlemmar och ingår också i skapandet av olika
allianser och vänskapsband. Bland de unga förekommer ofta lek, där också vuxna kan delta. Precis
som människan kan en nöjd (glad) schimpans utstöta ljud som är skrattliknande. Generellt har arten
en högljudd kommunikation och en större flock kan höras flera kilometer.

   

Schimpansens sinnesuttryck kan ibland vara mycket tydligaSVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Schimpans Chimpanzee
Pan troglodytes