Månadens djur


2015 Februari

TRAPP

TRAPPAR är en familj bland rallfåglarna. De har generellt ganska lång hals, kort stjärt och
rundade vingar. De lever ofta i närheten av vatten och häckar vanligtvis på marken. 
   

Hartlaubtrapp med en nyfångad skorpion


KORITRAPP är den största flygande fågeln i Östafrika. Den undviker dock att flyga så länge
den inte behöver. Den är ungefär en meter lång, lika hög och kan väga upp till 20 kilo.
Den har en spräcklig fjäderdräkt med ljusgrå hals, brungrå rygg och ljus undersida.
Benen är gulgröna. På huvudet har den en kort nacktofs. Hanen och honan har samma
fjäderdräkt men honan är något mindre.  

Koritrapp

Koritrappen har ett utmärkt kamouflage när den söker smådjur och vissa blommor och
skott på de öppna slätterna och går i en slingrande bana på jakt efter föda. Den har
ingen kräva men däremot en kraftig muskelmage, vilket gör att den av och till sväljer
sand och grus som hjälpmedel för att mala sönder födan.     

Med långsamma vingslag lyfter koritrappen, den största fågeln i Östafrika som kan flyga


Hanen parar sig med flera olika honor och låter dessa själva ta hand om bobygge,
ruvning och ungar. Koritrappen finns huvudsakligen i Kenya och de norra delarna
av Tanzania och Uganda.     
Hanarna söker sig bort från honorna efter häckningsperioden

Den vanligt förekommande VITBUKADE TRAPPEN är indelad i fem olika underarter.
Den är ungefär hälften så stor som koritrappen. Som namnet anger har den en vit
buk. Halsen är ljusblå med ett skarpt svart streck under hakan. Också ansiktet har
olika svarta markeringar. Näbbroten har en svagt rosafärgad nyans.

Vitbukad trapp

Den vitbukade trappen rör sig gärna på öppna grässlätter men gärna i närheten av
tät vegetation, ofta i par eller mindre grupper. Liksom hos andra arter i gruppen
kan den livliga parningsdansen vara en spektakulär uppvisning. Den vitbukade trappen
har sin huvudsakliga utbredning i Kenya och Tanzania.
 

Ett par vitbukade trapphanar under häckningsperioden

SVARTBUKAD TRAPP är en medelstor trapp med ett kolsvart fjäderparti på buken,
som också följer halsen upp mot hakan. Även vingarna är svarta på undersidan med
ett vitt fält längst ut mot vingpennorna. Halsen är lång och smal. Den rör sig oftast
i öppna landskap.  

Svartbukad trapp (hane) 

Den svartbukade trappen lever oftast i par och livnär sig på fröer och blommor
men också ryggradslösa djur och undantagsvis rester från as. Den är den mest
utbredda arten av trapparna med spridning över hela östra Afrika sånär som på de
nordöstra delarna.

  

Svartbukad trapp (hona)


HARTLAUBTRAPP är förvillande lik den svartbukade trappen, men lite större.
Den har samma svarta teckning och spräckliga fjäderdräkt. De båda arternas
honor är närmast identiska. Hartlaubtrappen söker sig gärna till buskiga områden
för bästa skydd mot rovfåglar. Arten har fått sitt namn efter en tysk ornitolog
från 1800-talet. Hartlaubtrappen har ett ganska begränsat spridningsområde
i de norra delarna av Uganda samt delar av Kenya och norra Tanzania. 

Hartlaubtrapp 

Även den ÖSTAFRIKANSKA TOFSTRAPPEN är förvillande lik den svartbukade trappen
och Hartlaubtrappen, Den har emellertid en orange ton i huvudfjädrarna (hanen)
som löper ner längs ryggen och ger en karaktäristisk skillnad. Den har också kortare
ben än de andra. Den har ett gällt läte som skiljer den från andra trappar.
Den östafrikanska trappen har ungefär samma utbredningsområde som den
vitbukade trappen men föredrar torrare landskap.


  

Östafrikansk tofstrapp


SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Arabtrapp
Arabian Bustard
Ardeotis arabs
Denhamtrapp Denham's Bustard
Neotis denhami
Hartlaubtrapp Hartlaub's Bustard
Eupodotis hartlaubii 
Heuglintrapp
Heuglin's Bustard
Neotis heuglinii
Koritrapp Kori Bustard
Ardeotis kori
Svartbukad trapp Black-bellied Bustard
Eupodotis melanogaster 
Vitbukad trapp
White-bellied Bustard
Eupodotis senegalensis
Östafrikansk tofstrapp Buff-crested Bustard
Eupodotis gindiana