Månadens djur

2015 september


GASELL

GASELLER är små och medelstora antiloper, oftast graciösa och mycket snabba. Båda könen
har horn hos de flesta arter. Gasellernas färger är huvudsakligen bruna i olika nyanser med
svarta och vita inslag, inte sällan med ett horisontellt streck över sidorna.
   

Gasell

Ett viktigt bytesdjur för de stora rovdjuren är GRANTS GASELL Den har spiralformade horn
som ett v-tecken över huvudet och en T-formad akterspegel. Den är liksom många andra antilop-
arter uppkallad efter en forskningsresande.  
   

Grants gasell 

Grants gasell föredrar mindre löv från buskar men är också gräsätare. Den kan klara extrem hetta
och gå utan vatten i långa perioder. Den rör sig under hela dagen och är oftast organiserad i
hjordar på upp till 30 djur. En hane är ansvarig för ett harem på ungefär ett dussin hindar i
relativt stora revir.  

    


Grantgasellen rör sig oavbrutet i många olika miljöer    

Grantgasellens varningsläte är ett alarmerande grymtande eller bölande i kombination med tvära,
stelbenta skutt. Både hane och hona har horn, de senare dock mindre. Grants gasell rör sig gärna
tillsammans med andra antiloper, särskilt Thomsons gasell.   

Grantgasellen horn kan variera i längd och profil


De tydligaste skillnaderna mellan Grants gasell och THOMSONS GASELL är att den senare är
mindre och att den vita bakdelen slutar nedanför svansroten, medan den fortsätter upp ovanför
svansen på Grants gasell.    

    

Thomsons gasell 

Thomsons gasell utgör något av en basföda för geparden. Den har ett likartat beteende som Grants
gasell när den attackeras men utan varningsrop. Den korta svansen är ständigt i rörelse när den
betar i löst organiserade flockar. Dessa kan uppgå till 100-tals djur och kan förändras i sammansätt-
ning från timme till timme. 

    

Som bytesdjur söker sig Thomsongasellen gärna till öppna miljöer

Födan utgörs av gräs, löv och örter. Thomsongasellen tycker om att dricka dagligen, men när gräset
är saftigt kan den klara sig länge utan vatten. Honorna kan föda under hela året, ibland två kalvar
inom tolv månader.

    

Honan kan föda kalvar under hela året

GERENUKEN har förmågan att stå på bakbenen och stödja sig mot kvistar när den äter. Den kallas
därför också för GIRAFFANTILOP. Den tillbringar stora delar av sitt liv på bakbenen när den söker
efter de frodiga bladen uppe i akacieträd och buskar, på vilka den livnär sig.
    

Gerenuk

Denna unika antilop upptäcktes så sent som på 1870-talet. Gerenuken har lärt sig att överleva utan
vatten genom att utnyttja all vätska den behöver från växtdelarna i de torra områden där den lever.    


Gerenukens förmåga att stå på bakbenen ger den större tillgång till näringsrik föda
 

Den är i stort sett enbart lövätare även om den undantagsvis kan ses beta gräs efter kraftiga regn.
Gerenuken är också fascinerande att se när den springer med den smala halsen framåt i rak linje
med ryggen och med långa hopp.
 


Gerenuken är i stort sett enbart lövätare

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Grants gasell
Grant´s Gazelle
Gazella granti
Thomsons gaell
Thomson´s Gazelle
Gazella thomsonii
Gerenuk
Gerenuk
Litocranius walleri