Månadens djur


2015 oktober


FLAMINGO

FLAMINGO har släktskap med både stork- dopping- och andfåglar men bildar en egen familj.
Trots mångårig forskning är frågorna om flamingons evolution fortfarande oklara. Utseendet
är säreget och livsstilen annorlunda än alla andra fåglar.
   

Flamingo

I förhållande till sin storlek har flamingon bland de längsta benen och halsarna i fågelvärlden.
Fötterna har simhud mellan tre tår. De långa vingarna är spetsiga och trots sin till synes oformliga
kroppsform är den en god flygare. Huvudet är litet och näbben kraftigt nedåtböjd.  
   

Flamingons hals och ben är mycket långa i förhållande till kroppen 


Flamingons föda är huvudsakligen av blågröna alger och ryggradslösa djur som lever i salt- och
sodasjöar. Vuxna fåglar är rosafärgade medan ungfåglar huvudsakligen är grå. Det är födan av
särskilda alger som gett flamingon den rosaaktiga färgen.   

    


3De vuxna fåglarna är rosa medan de unga är gråaktiga


Ett oändligt antal fåglar kan ses tillsammans när de med sin speciella teknik hämtar sin föda. Näbben
hålls upp och ned i vattnet medan den tjocka och taggiga tungan piskar upp vatten och dy, som sugs
upp i näbben för att sedan pressas ut genom filtrerande lameller för att frigöra födan.


Flamingon rör sig i grunt vatten för att finna sin föda

Flamingor brukar leva livslångt i par. Både hane och hona hjälps åt att bygga boet, som är några
decimeter högt och uppbyggt av lera. Honan ruvar på det enda ägget i ungefär en månad. Ungen
matas med en särskild vätska, en slags ”mjölk”, vilket är mycket ovanligt bland fåglar. Ungarna
bildar så småningom ungflockar och efter några månader söker de föda själva.    

    

Större och mindre flamingo lever ofta tillsammans 

I Östafrika finns två arter, den större och den mindre flamingon. STÖRRE FLAMINGO är ungefär en
och en halv meter hög när den är fullvuxen. Den kan lätta upptäcka anfallande rovdjur, t ex hyenor
och schakaler och vid fara hörs en massiv kör av varningsläten. Den är en flyttfågel som rör sig
från Medelhavsområden till de stora sodasjöarna i Kenyas Rift Valley-områden.

    

Större flamingo

Fullt utvecklad har den större flamingon rosa fjäderdräkt, röda vingtäckare och svarta vingpennor.
Näbben är rosa med en svart näbbspets, en rosa ögonring och rosa ben. Honan är mindre än hanen
i kroppsform och har också något kortare ben. Häckningen sker i stora kolonier som kan omfatta
hundratusentals individer på de långgrunda och vidsträckta stränderna vid sodasjöarna.

    

En fullt utvecklad större flamingo har skarpt tecknade färger

I flykten är ben och hals utsträckta horisontellt. Eftersom vikten är relativt låg kan de flyga mycket
långa sträckor mellan sina födoplatser. Den större flamingon kan bli förhållandevis gammal i fågel-
världen. Den äldsta kända fågeln i vilt tillstånd blev 33 år och i fångenskap ligger rekordet på 44 år.
    

Flamingor på mellanlandning i Ngorongorokratern

MINDRE FLAMINGO är den mest talrika och kan räknas i flera miljoner i Östafrika. Den skiljer sig
från den större flamingon genom att den är ungefär hälften så stor och även vikten är ungefär
hälften av den störres. Den mindre flamingons näbb är mörkare röd och delvis svart.    Mindre flamingo 

Vid häckningen, som delvis styrs av regnperiodernas förekomst, koncentreras de stora flockarna
ofta i Natronsjön i Tanzania och i Magadisjön i Kenya. Mellan häckningsperioderna förslyttar de sig
på jakt efter föda oftast till de båda Kenyanska sodasjöarna Lake Bogoria och Lake Nakuru.
 


En av de mest flamingotäta sjöarna i Kenya, Lake Bogoria

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Mindre flamingo
Lesser Flamingo
Phoeniconaias minor
Större flamingo
Greater Flamingo
Phoenicopterus ruber