Månadens djur

2015 December


RAPPHÖNS

En vanlig hönsfågel på grässlätterna är RAPPHÖNA. De helt dominerande arterna i familjen är
FRANKOLINER. De är markbundna men kan flyga om de behöver. Huvudföda är insekter, växter
och frön.
   

Frankolin

VITFLÄCKIG FRANKKOLIN finns i flera olika underarter och det är från en av dem som fågeln fått
sitt svenska namn. Den vanligaste arten har dock en brun fjäderdräkt med svagt bruna längsgåen-
de strimmor, en röd ansiktsfläck, röd näbb och röda ben. Den lever helst i täta snår där den smälter
in i omgivningen.  
   

Vitfläckig frankolin 


En annan av underarterna, som huvudsakligen lever i Kenyas kustområden, har vita fläckar i an-
siktet och skarpa vita längsgående strimmor på hals och bröst. Det är denna art som är upphov till
det svenska namnet.  

    


Vitfläckig frankolin

GULSTRUPIG FRANKKOLIN har liksom den vitfläckiga bar hals, men med klar gul färg. Runt
ögonen finns samma röda ögonfläck och fjäderdräkten i övrigt är i stort sett identisk med den
vitfläckigas. De är också lika i storlek.


Gulstrupig frankolin

Den gulstrupiga frankolinen finns inte i de södra delarna av Afrika utan har en utbredning koncen-
trerad till savannerna i Kenya, där den ofta ses söka efter föda på upptrampade stigar och bilvägar.    

    

Frankolinerna föredrar fast mark men använder också träden som säkerhet mot faror.

COQUIFRANKOLIN har en skarp teckning. De svarta fläckarna och strecken i den bruna fjäder-
dräkten är distinkt markerade. Huvud och hals har en kastanjebrun, närmast orange färg. Benen
är gula och näbben har en svart spets på den gula näbbroten.

    

Coquifrankolin

Coquifrankolinen finns i fyra olika underarter i Afrika. Två av dessa finns både i Kenya och Tanzania
medan en bara finns i Tanzania.

    

Skillnaden mellan coquifrankolinens hane och hona är bl hanens tvärstreckade hals (till höger)

SHELLEYS FRANKOLIN tillhör en grupp på fem arter som också betecknas som rödvingade franko-
liner. De röda vingarna syns enbart under flykt. Det mest tydliga kännetecknet för dessa är
ett svart halsband som löper runt huvudet. Shelleys frankolin lever på savannerna, gärna i när-
heten av klippor och berg. Den är spridd över hela Östafrika.
    

Shelleys frankolin

TOFSFRANKOLIN finns från Medelhavet ända ner till Godahoppsudden. Den lever ofta ensam och
stannar kvar inom ett begränsat område. Den har ganska lång stjärt som den håller snett uppåt.
Den svarta hättan kontrasterar skarpt mot det vita fält som löper över ögat bakåt mot nacken.    Tofsfrankolin

De övriga arterna av frankoliner förekommer i de flesta fall inom begränsade geografiska områ-
den. Det är bara HILDEBRANDTS FRASNKOLIN och FJÄLLIG FRANKOLIN som har lite större utbredning
i Östafrika.

 


En gulstrupig frankolin har sökt sig till en perfekt utsiktsplats

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Clappertons frankolin Clapperton's Francolin Francolinus clappertoni
Coquifrankolin
Coqui Francolin
Francolinus coqui
Cunenefrankolin
Orange River Francolin
Francolinus levaillantoides
Etiopisk frankolin
Moorland Francolin
Francolinus psilolaemus
Fjällig frankolin
Scaly Francolin
Francolinus squamatus
Gulnäbbad frankolin Heuglin's Francolin
Francolinus icterorhynchus
Gulstrupig frankolin
Yellow-necked Spurfowl
Francolinus leucoscepus
Halsbandsfrankolin
Ring-necked Francolin
Francolinus streptophorus
Hildebrandts frankolin
Hildebrandt's Francolin
Francolinus hildebrandti
Jacksons frankolin
Jackson's Francolin
Francolinus jacksoni
Nahanifrankolin
Nahan's Francolin
Francolinus nahani
Rostbukad frankolin
Handsome Francolin
Francolinus nobilis
Rostkindad frankolin
Chestnut-naped Francolin
Francolinus castaneicollis
Rödvingad frankolin
Red-winged Francolin
Francolinus levaillantii
Shelleys frankolin
Shelley's Francolin
Francolinus shelleyi
Skogsfrankolin
Forest Francolin
Francolinus lathami
Stenvaktel
Stone Partridge
Ptilopachus petrosus
Tofsfrankolin
Crested Francolin
Francolinus sephaena
Viktoriafrankolin
Grey-breasted Spurfowl
Francolinus rufopictus
Vitfläckig frankolin
Red-necked Spurfowl
Francolinus afer