Månadens djur

2016 Juni


DIKDIK

DIKDIK (eller dikdikantiloper) ingår i familjen dvärgantiloper. De lever huvudsakligen i östra Afrika
men mindre populationer finns också i både de norra och södra delarna av kontinenten. Det finns
fem olika arter av dikdik i Afrika som alla lever på träd- och busksavanner. Ett särdrag för dik-
diken är att honorna är något större än hanarna, vilket är ovanligt bland hovdjuren. 

   

Dikdik

Dikdiken är inte mycket större än en kanin. Den har stora ögon som är omgivna av en vit ring, nedåtböjd
nos och ofta en lite hårtuss på huvudet. Halsen är förhållandevis lång och familjen kallas också för
gasellantiloper. Öronen är stora och ger en bra hörsel vilket är väsentligt för att skydda sig mot fiender.
Svansen är en stump på några centimeter och hornen är små, upp till sju centimeter. Bakbenen är
längre än frambenen men genom att de är krökta får dikdikantilopen en bakåtsluttande hållning.
Jagade av de flesta rovdjur lever de i par istället för i flockar för att inte bli alltför lättfångade byten.  
   

De krökta benen ger dikdiken en bakåtsluttande hållning


Den största av arterna är KIRKS DIKDIK som kan ha en mankhöjd på ungefär en halvmeter och väga drygt
fem kilo. Den lever i de södra delarna av Kenya, i Tanzania, Angola och Namibia. Den förekommer
vanligen i torra landområden, där det finns undervegetation att fly in under. Den förflyttar sig ogärna
och föredrar att stanna kvar i små revir och röra sig utmed givna vandringsstigar.  

    


Kirks dikdik


Uppehållsplatserna är lätt identifierade genom spillningen, som placeras i områden på ungefär en
meter i diameter. Också doftsekret avsätts som revirgränser. Den livnär sig på löv, skott, frukter rötter
och svampar och kan klara sig utan vatten under långa perioder. Varningsropet är ett gällt läte, nästan
som en fågels. Det är efter detta läte som arten fått sitt namn.


Huvudföda för dikdiken är löv och andra växtdelar


Kirks dikdik har varierande färg på pälsen beroende på i vilken miljö den lever. Vanligast är den brungrå
med en ljusare undersida. Den lever oftast i par och livnär sig på växter såsom trädskott, löv, blommor
och frukter. Honan föder i allmänhet två ungar om året efter ungefär sex månaders dräktighet. De hålls
gömda under de första veckorna och när de nått könsmogen ålder jagas de bort från reviret av föräldrarna.
De främsta fienderna för Kirks dikdik är babianer, örnar, varaner och pytonormar.     

    

Kirks dikdik rör sig oftast i skyddande terräng

I södra Afrika kallas Kirks dikdik för DAMARA DIKDIK och betraktas både som en underart och en egen art.
Den finns i de centrala och nordvästra delarna av Namibia och i delar av södra Angola. 

    

Damara dikdik

GÜNTHERS DIKDIK har en tydligt utdragen nos och saknar den vita ringen kring ögat jämfört med andra
dikdikantiloper. Den är oftast något mindre än Kirks dikdik och har en mankhöjd på drygt tre decimeter
och väger ca fem kilo. Pälsen är gråbrun med en del fläckar på ryggen och undersidan ljust brun eller beige.
Endast hanen har horn. Günthers dikdik lever i Uganda, norra Kenya, Etiopien och Somalia. Trots att den
lever i mycket torra trakter har den förmåga att klara sig länge utan vatten utan tillgodogör sig vätska genom
födan. Den utgörs av samma växtdelar som för Kirks dikdik och beteende i övrigt liksom fortplantning är
desamma mellan arterna. Günthers dikdik har en livslängd på ca 10 år.

    

Günthers dikdik

Tre andra arter är liksom Kirks och Günthers uppkallade efter forskningsresanden. SALTS DIKDIK lever
runt och på Afrikas horn i Sudan, Somalia, Etiopien, Eritrea och Djibouti. De är indelad i fem underarter,
varav två numera betraktas som egna arter. Det är PHILLIPS DIKDIK och SWAYNES DIKDIK. Alla dessa arter
betecknas som kortnosade och lever huvudsakligen i halvtorra eller torra busklandskap, inte sällan i
höglänt terräng. De är mest aktiva under gryning och skymning. På en isolerad plats i Etiopien finns
ytterligare en underart, nära besläktad med Salts och Swaynes dikdik med benämningen SILVERDIKDIK.
Den har fått sitt namn efter de silverliknande inslag som finns på flanken. Mycket lite är känt om denna
unika dikdik och forskarna är inte helt ense om dess status och beteende.
    SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Kirks dikdik
Kirk´s Dikdik
Rhynchotragus kirkii
Damara dikdik
Damara Dikdik
Madoqua damarensis
Günthers dikdik
Guenther´s Dikdik
Rhynchotragus guentheri
Phillips kortnosade dikdik
Phillip´s Dikdik
Madoqua phillipsi
Salts kortnosade dikdik
Salt´s Dikdik
Madoqua saltiana
Swaynes kortnosade dikdik
Swayne´s Dikdik
Madoqua swaynei