Månadens djur


2016 Juli


SEKRETERARFÅGEL

SEKRETERARFÅGEL utgör den enda arten i en egen familj bland rovfåglarna. Den är en mycket särpräglad
fågel och den allra längsta bland rovfåglarna. Något förenklat skulle man kunna beskriva den som ett
mellanting mellan en örn och en stork. Sekreterarfågeln finns enbart på den afrikanska kontinenten.

   

Sekreterarfågel

En fullvuxen sekreterarfågel är ungefär en och en halv meter lång, blir en dryg meter hög och har en
vingbredd på två meter. Den väger ca fyra kilo. Fågeln har fått sitt namn av de långa svartspetsade
och plymlika fjädrarna i nacken. Dessa liknar de fjäderpennor som stacks bakom örat av skrivare i forna
tider. Fjäderdräkten består av gråa, vita och svarta fjädrar med en distinkt svart fjädertofs. Ett område
runt ögat är gult eller orangefärgat. Benen extremt långa, skära och har en kraftig befjädring på den övre
delen.  
   

Det är plymen i nacken som gett fågeln dess namn 


Sekreterarfågeln tillbringar sin mest tid på marken. Den rör sig med taktfasta steg när den oavbrutet
letar efter bytesdjur. De långa benen avslutas med kraftiga tår och klor som den stampar i marken för
att locka fram bytesdjuren. Den livnär sig på ormar, ödlor, gnagare och insekter. Även mindre däggdjur
kan ingå i födan. När bytet skall fångas springer den ofta ifatt dem och stampar ihjäl dem.   

    


Sekreterarfågeln rör sig oavbrutet över savannen


Den kan vandra flera mil under en dag på jakt efter föda. Mest spektakulärt är att se en sekreterarfågel
fånga någon av de afrikanska giftormarna. Eftersom en inte är immun mot giftet cirkulerar den runt
ormen med fladdrande vingar och tröttar ut bytet med hopp bakåt varje gång ormen försöker hugga.
Vid rätt tillfälle stampar den ihjäl ormen med de skarpa klorna.


Även betesdjur kan hjälpa sekreterarfågeln att få insekter att lämna sina bon och bli föda


Även om den tillbringar den mesta tiden på marken är den en skicklig flygare och beter sig i luften som
de flesta andra rovfåglar, med branta dykningar och svängar uppåt igen för att ta höjd. När den seglar på
termikvindarna har den stora likheter med en stork.      

    

Sekreterarfågeln lyfter med långsamma vingslag

Sekreterarfågeln är inte en flyttfågel men rör sig över mycket stora områden när den letar efter lämp-
liga platser för att vandra omkring och jaga bytesdjur. Den föredrar öppna grässavanner men kan också
förekomma i trädbevuxna områden och befolkade jordbruksområden. Den är också en av de fåglar som
aktivt söker sig till områden med gräsbränder för att fånga flyende smådjur.

    

Sekreterarfågeln föredrar öppna savanner

Boplatsen byggs oftast i toppen av ett akaciaträd. Pinnar och kvistar samlas in och flätas samman till en
hållfast bo som förstärks inifrån med gräs, lerkokor och djurspillning. Honan lägger vanligtvis 2-3 ägg per
kull och ruvar i drygt en månad. Efter kläckningen stannar ungarna i ungefär tre månader i boet. 

    

En hona samlar in kvistar till boet

Ungarna matas av båda föräldrarna som kommer med födan i näbben eller stöter upp den ur krävan. Till
skillnad från andra rovfåglar kan sekreterarfågeln inte transportera bytet med klorna eftersom dessa är
anpassade för att gå på marken och stampa med.

    

Den platta kronan på akaciaträdet är en idealisk boplats

Sekreterarfågeln lever oftast ensam eller i par i miljöer från havsnivå upp till 3000 meters höjd.
Den är utbredd över hela kontinenten söder om Sahara. Arten betraktas inte som hotad men stora föränd-
ringar i populationerna har noterats, bl a i Tanzania och Sydafrika.
    


SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Sekreterarfågel
Secretary Bird
Sagittarius serpentarius