Månadens djur

 

2016 Augusti


KLIPPSPRINGARE

KLIPPSPRINGAREN är den enda arten i ett eget släkte bland antiloperna. Den finns endast i Afrika,
där den har sin utbredning i de östra och södra delarna av kontinenten. 

   

Klippspringare

En fullvuxen klippspringare blir en knapp meter lång och har en mankhöjd på en halv meter. Den väger
10-15 kilo. Pälsen är gulaktig och ljusbrun och har inslag av gråa fläckar. Pälsen är tät och grov och består
av luftfyllda, ganska spröda hår som sitter relativt löst på kroppen. Pälsens tjocklek och strävhet
verkar vara utvecklad för att stoppa smällarna mot klipporna, om den skulle missa något språng i de
bergiga områden där den lever. Den speciella pälsen har också en annan funktion. De luftfyllda håren
skyddar mot den brännande hettan och också mot de kalla nätter som klippspringaren utsätts för i bergs-
trakterna.   
   

Klippspringarens päls är gulaktig och grå 


Öronen är relativt stora och runda och har svarta kanter och färgmönster i inneröronen. Svansen är ovanligt
kort för en antilop och blir oftast bara en knapp decimeter. Ovanför de korta och raka klövarna löper ett
svart band. Hornen står närmast lodrätt upp och blir ca 15 cm. Endast hanen har horn bortsett från en under-
art där båda könen har horn. Ryggen är krökt.   

    


Den krökta ryggen är karaktäristisk för klippspringaren


Klippspringaren lever i klippiga områden och rör sig med stor skicklighet mellan stenblock och på
sluttande bergs- och stenväggar. Det är en särskild utveckling av klövarna som gett arten denna särskilda
egenskap. Klövarnas konsistens påminner lite om hårt gummi som ger en fjädrande effekt och tillåter
ett bra grepp på stenigt underlag. Med hjälp av klövarnas yttersta spetsar kan den ta sig upp för tvärbranta
områden och med en fantastisk skicklighet hoppa mellan klippblocken. De raka klövarna ger ett intryck av
att den går på tå. 


Klippspringaren lever oftast i par


Klippspringaren lever oftast i par och bara undantagsvis i mindre grupper. Dess livsmiljö är steniga om-
råden på 600-2500 meters höjd. Den är känslig för klimatförändringar och lever huvudsakligen i hög terräng
vid torrt väder men söker sig helst till skyddande dalgångar under regnperioder. Den lever på örter och
buskar och dricker när det går, men kan tillgodogöra sig mycket av vätskan från vegetationen. Den är mest
aktiv vid gryning och skymning och söker skydd och skugga under de heta timmarna.      

    

Under regniga perioder söker sig klippspringaren till växtrika dalgångar

Honan är dräktig i ungefär sju månader och föder oftast enbart en unge. Man har noterat att ungarna
nästan regelmässigt föds mellan september och januari och orsaken till detta tros vara klimatbetingad.
Inte sällan söker honor med ungar sällskap med en eller flera hanar och bildar tillfälliga grupper för
att så långt som möjligt skydda sig mot rovdjuren. Ungarna blir könsmogna efter ungefär ett år och har
då lämnat föräldrarna.

    

Hanen och honan är alltid mycket nära varandra

Klippspringaren har många fiender bland rovdjuren och de stora fåglarna, men också människan, som jagar
den för köttets och hudens skull. Den rör sig alltid i närheten av skydd, oftast klippor, för att fly undan
fiender och i ett par är det alltid honan som tar initiativet till flykten. Med en visslande kommunikation
låter de varandra förstå att de är i fara. 

    

Klippspringaren är alltid beredd till flykt in bland klipporna

Klippspringaren har sin utbredning från Etiopien i norr och i ett band söderut i östra Afrika ner till
Sydafrika. Den finns också utmed Atlantkusten i Namibia och upp mot Angola. En klippspringare kan bli
ca 15 år.

    

Klippspringaren har en unik förmåga att förflytta sig bland stenblocken


SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Klippspringare
Klipspringer
Oreotragus oreottagus