Månadens djur


 

2017 Januari


TRANA

TRANOR ingår i ordningen tran- och rallfåglar och förekommer både som stann- och flyttfåglar i Afrika.
Gemensamt för alla arter är att ben, hals och de trubbiga vingarna är långa medan stjärten är relativt
kort. Mest karaktäristiskt för tranorna är deras danser med höga hopp, utbredda vingar och spekta-
kulära kroppsställningar. Tranorna håller helst till i öppen terräng, gärna nära till vatten eller sankmarker.  

   

Grå krontrana

Med sin starka och färgsprakande fjäderdräkt anses GRÅ KRONTRANA av många som en av de mest
praktfulla bland de större fåglarna. Den kallas också SYDLIG KRONTRANA och finns i två underarter.
Östafrikansk krontrana finns i ett bälte från Kongo-Kinshasa och österut i Rwanda, Uganda och
Kenya samt söderut i Tanzania och Mocambique. Den östafrikanska krontranan är Ugandas nationalfågel.    
   

Östafrikansk krontrana


Sydafrikansk krontrana finns också i Mocambique och breder ut sig söderut genom Zimbabwe till Syd-
afrika. Begränsade populationer finns också i Angola och Namibia.  

    


Sydafrikansk krontrana


Flera olika inslag i fjäderdräkten ger tillsammans den grå krontranan ett färgsprakande utseende.
De skarpt avgränsade grå och vita fjädrarna på kroppen avslutas med ett brungult stjärtparti.
Samma färg har den bortsliknande kronan på det svarta huvudet.  


Den brungula kronan på huvudet är borstliknande


Grå krontrana är att betrakta som allätare. Den har förmågan att kunna sitta i träd – vilket är ovanligt
för tranor – tack vare långa tår bakåt. Den lever huvudsakligen i par eller familjer men kan också före-
komma i stora flockar. Oftast söker den sig till vattenrika områden men kan också ses frekvent på de
torra savannerna. Den finns i miljöer från havsnivå ända upp till 3000 meters höjd. Den grå krontranan
minskar kontinuerligt i antal och anses numera som en hotad art.      

    

Krontranan kan röra sig synkront parvis


SVART KRONTRANA finns i de östra och norra delarna av Afrika, från Kenya och Uganda upp till
Etiopien. Den kallas också för NORDLIG KRONTRANA. Den finns i två underarter varav den ena har
sin utbredning i västra Afrika. Den svarta krontranan skiljer sig främst från den grå krontranan
genom en rosa kind och lite mörkare färger. I övrigt är beteendet i stort sett detsamma som för
den sydliga släktingen. Båda saknar således den del av strupen som tillåter de trumpetande
läten som annars är vanliga för tranor. Den nordliga krontranan lever i par eller mindre flockar och
är sällsynt och svår att få se i de begränsade områden där den lever.

    

Svart krontrana


VÅRTTRANA är också sällsynt och finns inom begränsade områden i södra Afrika. Mindre populationer
finns i de nordöstra delarna av kontinenten. Den långa vita halsen kan ses från långa avstånd, Namnet
syftar på de halsflikar som hänger under näbben. Vårttranan är något större än krontranan. Den lever
oftast i par eller mindre flockar. Den föredrar våtmarker där den kompletterar den vegetabiliska huvud-
födan med mindre djur och insekter. Vårttranan är numera betraktad som utrotningshotad.

    

Vårttrana


PARADISTRANA (eller BLÅ TRANA) är också en utrotningshotad art som bara finns i Sydafrika och
lokalt i Namibia. Enstaka observationer av arten har gjorts i Östafrika vid Mount Kenya och längs Atlant-
kusten. Den är blågrå med ett runt och lite ovalt huvud. Stjärtfjädrarna är mycket långa och svarta.
Den blå tranan lever oftast i par eller mindre familjer under häckningstiden men kan vid andra tider
samlas i mycket stora flockar med hundratals fåglar vid förflyttningar.

    

Blå trana

 

Ytterligare två arter av tranor förekommer i Afrika som flyttfåglar och övervintrar i de norra delarna
av kontinenten. Den är VANLIG TRANA som har sitt häckningsområde i Skandinavien och österut bort
mot Kina. JUNGFRUTRANA, som är mycket mindre än den vanliga tranan, häckar i sydöstra Europa men
söker sig vintertid till de nordöstra delarna av den afrikanska kontinenten. SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Grå krontrana 
Grey Crowned Crane
Balearica regulorum
Svart krontrana Black Crowned Crane 
Balearica pavonina
Vårttrana Wattled Crane 
Bugeranus carunculatus
Paradistrana Blue Crane
Anthropoides paradiseus 
Trana
Common Crane
Grus grus
Jungfrutrana  Demoiselle Crane 
Anthropoides virgo