Månadens djur

 

2017 Augusti


VIPOR

VIPOR har oftast en skarpt tecknad fjäderdräkt. De flesta arter har kort näbb och proportionerligt
långa ben. Ett invant beteende bland dessa arter är att de medan de söker föda står helt stilla
en stund för att sedan gå en bit, stanna upp igen, gå vidare och så vidare.

SPORRVIPA har fått sitt namn efter de sporrar på vingknogarna, som används för uppvisningar
under häckningsperioden. Den har en distinkt teckning i svart, brunt och vitt och rör sig lite
kutryggigt. Sporrvipan är både stann- och flyttfågel.

   

Sporrvipa

SMEDVIPA har fått sitt namn efter sitt varningsläte, som kan uppfattas som hammarslag mot ett
städ. Det är mycket högljutt. Smedvipan tillhör den grupp av vipor som föredrar våtmarker.
Fjäderdräkten är svart-grå-vit, fördelat i olika fält över hela kroppen.

   

Smedvipa

VÅRTVIPA är en stannfågel men förflyttar sig säsongsvis över kontinenten. Den lever också helst i
våtmarker. Vårtvipan har ett ovanligt utseende med lysande gula hudflikar runt näbben, som delvis
är gul med en röd fläck. Den är den största bland viporna.

   

Vårtvipa

Liksom vårtvipan har VITKRONAD VIPA också gula hudflikar på ömse sidor om näbben. Den är i
övrigt skarpt tecknad med grå, bruna och ljusa fält. Namnet hän-visar till ett vitt fält över hjässan.

   

Vitkronad vipa

LÅNGTÅIG VIPA är ensam om att ha ett helt vitt ansikte. Näbben är rosafärgad med en svart spets.
Benen är röda. Som våtmarkslevande art håller den gärna till på flytande vegetation. Vid förflyttning
över vattenväxterna är de långa tårna ett utmärkt hjälpmedel då de ger extra flytkraft.

   

Långtåig vipa

KRONVIPA är en av de arter bland viporna som lever i en mängd olika miljöer. Den är känd för att
vara högljudd och aggressiv. Det är den speciella teckningen på huvudet som gett arten dess namn;
en vit cirkel, omgiven av ett svart streck liknar lite av en mössa. Kronvipan har klarröda ben och en
röd näbb med svart spets. 

  

Kronvipa


Liksom kronvipan föredrar LJUS SORGVIPA varierade landskap. Den är mindre skarp i färgställningen
är andra vipor med ljusare färger av grått och brunt samt en vit mage. De yttre vingpennorna är svarta
och ses enbart vid flykt.

    


Ljus sorgvipa


MÖRK SORGVIPA har stora likheter med den ljusa varianten men är lite mindre och slankare och har
längre ben. Den vita fläcken i pannan är också mer framträdande liksom en gul ring runt ögonen.
Den mörka sorgvipan är väl utbredd på savannerna söder om Sahara och rör sig långa sträckor efter
regnen, gärna till områden där gräsbränder härjat.


Mörk sorgvipa 


TOFSVIPA har fått sitt namn efter den uppåtstående tofsen i nacken. Den häckar i Marocko och som
flyttfågel övervintrar den i norra Afrika. Tofsvipan har ganska långa ben och ett vingspann på trekvarts
meter. Fjäderdräkten är kontrastrik med vit buk och vita kroppssidor medan vingarna är svarta på
ovansidan. Ryggfjädrarna skiftar i blågrönt. Gumpen är roströd och syns nästan enbart under flykten.
Tofsvipan trivs bäst i våtmarker och lever i hög utsträckning på insekter och ryggradslösa djur.

    

Tofsvipa


SVARTHUVAD VIPA har ett utbredningsområde från Senegal i väster till Etiopien i öster. BRUNBRÖSTAD
VIPA häckar i Centralafrika och övervintrar i Östra Afrika. ETIOPISK VIPA finns enbart i Etiopien.
STÄPPVIPA och SUMPVIPA är flyttfåglar som övervintrar i Nordöstra Afrika.

 

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Brunbröstad vipa Brown-chested Lapwing  Vanellus superciliosus 
Etiopisk vipa         Spot-breasted Lapwing    Vanellus melanocephalus
Kronvipa Crowned Lapwing   Vanellus coronatus
Ljus sorgvipa Black-winged Lapwing  Vanellus melanopterus 
Långtåvipa Long-toed Lapwing  Vanellus crassirostris 
Mörk sorgvipa Senegal Lapwing  Vanellus lugubris 
Smedvipa Blacksmith Lapwing  Vanellus armatus
Sporrvipa Spur-winged Lapwing  Vanellus spinosus  
Stäppvipa Sociable Lapwing  Vanellus gregarius  
Sumpvipa White-tailed Lapwing  Vanellus leucurus  
Svarthuvad vipa Black-headed Lapwing  Vanellus tectus  
Tofsvipa Northern Lapwing  Vanellus vanellus  
Vitkronad vipa White-crowned Lapwing  Vanellus albiceps  
Vårtvipa African Wattled Lapwing  Vanellus senegallus