Månadens djur

 

 


AND

ÄNDER utgör tillsammans med gäss, skrakar och svanar familjen andfåglar. Det finns 26 olika arter 
av änder i Afrika. De karaktäriseras av vattentät fjäderdräkt, simhud mellan tårna och oftast en 
tillplattad och bred näbb. De flesta arterna lever i sötvatten.

    

Änder i typisk miljö


Minst bland änderna är AFRIKANSK DVÄRGAND. Hanen har en spektakulär och färgrik teckning i svart, 
vitt och grönt och en klargul näbb med svart spets. Honans fjäderdräkt är mer diskret. Den lever i 
sötvattensjöar och dammar och kan ses i stora flockar i bl a Okavangodeltat.

 

Afrikansk dvärgand


Visseländer finns i två arter; BRUN VISSELAND och VITHUVAD VISSELAND. De lever ofta i stora flockar 
och letar föda tillsammans i och under vattnet, ofta nattetid. Visselanden är tecknad i brunt, vitt och 
svart och har ett säreget snattrande läte. Brun visseland har en rödaktigt brun fjäderdräkt, långa ben 
och en lång grå näbb. Ett vitt band tvärs över stjärten syns när den flyger.

 

Brun visseland


Vithuvad visseland har en stor utbredning över hela kontinenten söder om Sahara. Det är det distinkta 
vita ansiktet som gett arten dess namn. Nacken är svart men i övrigt är den lik den bruna visselanden 
i storlek och kroppsform.

 

Vithuvad visseland

KNÖLAND är utbredd över hela kontinenten. Den har fått sitt namn efter den knöl som hanen utvecklar 
under parningssäsongen. Honan saknar knöl och är avsevärt mindre än hanen. Det är en ganska tystlåten 
fågel som lever i par eller flockar, mest i våtmarker ända upp till 3000 meters höjd. 

 

Knöland

Bland ett 20-tal övriga änder är GULNÄBBAD AND en av de arter som lever i tydligt begränsade områden, 
nästan som i en stor cirkel runt de centrala delarna av Afrika. Den skarpt gula näbben syns på mycket 
långt håll.

 

Gulnäbbad and

RÖDNÄBBAD AND finns över hela kontinenten utom i de norra delarna. Den skiljer sig från många 
andra arter genom den tydliga avgränsningen mellan den ljusa kinden och det bruna huvudet. 
Den lever helst i grunda sötvattensjöar.

 

Rödnäbbad and

 

KAPAND har sin utbredning från Sudan i norr ända ner till Sydafrika. Den är egentligen en stannfågel 
men kan lämna kontinenten under regnperioder.

 

Kapand

En av de vanligare arterna i södra Afrika är KAPSKEDAND. Den rör sig oftast i stora flockar under häck-
ningstiden och söker gärna föda i grupper tillsammans. Ett ljusblått band på hanens rygg är ett tydligt 
kännetecken i den i övrigt gråbruna fjäderdräkten.

 

Kapskedand

GRÅHUVAD ROSTAND finns i Namibia och Sydafrika. Den har en rödbrun kropp och ett grått huvud hos 
hanen. Honans ansikte är vitt. En särskild egenhet för arten är att den gärna använder övergivna 
däggdjurshålor som häckningsplatser.

 

Gråhuvad rostand

SKEDAND är en flyttfågel som häckar i norra Afrika vid Medelhavskusten under vintertid. Den har fått 
sitt namn efter den iögonenfallande stora och platta näbben som ger ett framtungt intryck både när 
den simmar och flyger.

 

Skedand

SNATTERAND finns i Marocko men är också en flyttfågel som övervintrar i norra och östra Afrika, från 
Medelhavskusten ner till Etiopien. En vuxen hane har en gråbrun fjäderdräkt med en vit och en svart 
vingspegel. Näbben är gråsvart och benen klargula.

 

Snatterand

GRÄSAND finns i de nordvästra delarna av Afrika vid Medelhavskusten. Skillnaden i fjäderdräkt mellan 
hane och hona är stor. Hanen har en glänsande vingspegel omgiven av ett svart och ett vitt band. Den 
vita halsringen delar det gröna huvudet från lilatonade bröstet. Näbben är gul. Honan är brunspräcklig 
fjäderdräkt och en orange näbb.

 

13 Gräsand

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN

(På grund av det stora antalet arter redovisas inte tabellen av utrymmesskäl)