Beställ bokSafari Afrika

SAFARI AFRIKA kostar 110 kr plus moms (6%) och porto (35 kr).
Det totala priset är 152 kr.

Boken kan beställas via:

- E-mail till poj@angalia.se 

- Plusgiro 336089 - 8

- Bankgiro 5254-4475, Angalia AB

- Telefax 08 993243

Boken levereras med faktura (30 dagars betalning, ingen fakturaavgift)