Månadens djur

 

2016 December


KOANTILOP

KOANTILOPER tillhör en underfamilj bland antiloperna där också lyrantiloper och gnuer ingår.
De benämns också med det engelska namnet – HARTEBEEST – som kommer från afrikaans hjortdjur.
Gemensamt för de ganska storväxta och kraftiga koantiloperna är att de har en bakåtsluttande kropp.
Fem olika arter förekommer i Afrika varav en har tre separata raser.  

   

Koantilop

Bogen är oformlig hög och huvudet är förlängt vilket ger koantilopen ett mycket speciellt utseende.
Huvudet har en massiv platt panna och hornen är vridna och lyrformade. Både hane och hona har horn.
Koantilopen ger ett ovigt intryck när den rör sig, men det är inget fel på farten när den blir skrämd
och galopperar iväg. Den kan nå en hastighet på 80 km/tim i full galopp.    
   

Koantilopen kan röra sig snabbt när den känner sig hotad


Hanen placerar sig gärna på små kullar för att hålla vakt över sitt territorium och sitt harem. Yngre
hanar som förlorar i striderna om position i hjorden blir liksom äldre tjurar hänvisade till ensamhet.
Färgen varierar på de olika koantiloperna, från ljust beige till brunrött. En fullvuxen hane kan väga
200 kg och kroppen blir ungefär 2 meter lång och drygt en meter hög. Koantilopen lever i många
olika miljöer - från grässlätter på havsnivå upp till områden på nära 2000 meters höjd. Den föredrar
dock de öppna savannerna där den lever i flockar och är aktiv på dagen.  

    


Koantilopens huvud har ett mycket speciellt utseende


Flockarna är vanligtvis uppdelade efter kön där honor och ungar kan bilda hjordar med tusentals
individer. Unga hannar bildar gärna mindre hjordar och efter ungefär fyra år övergår de till att leva
ensamma och bilda revir med ett antal honor. Huvudfödan är gräs men och blad och örter från buskar
kan ingå i födan.  


Koantiloperna lever i flockar


Den underart man vanligen avser när man talar om koantilopen är KONGONI (eller Cook´s Hartebeast).
Den är huvudsakligen utbredd i östra Afrika. Kongonin är ljust gulbrun med en ljus bakdel och har Z-formade
horn. Flera olika varianter förekommer i ett band söder om Sahara från Atlanten till Indiska Oceanen.
Swaynes koantilop finns i Ethiopien och Somalia. Toras koantilop finns i Etiopien och Eritrea. Den västliga
koantilopen har sin utbredning från Gambia i väster i ett brand in till de centrala delarna av Afrika.      

    

Kongoniantilop


I södra Afrika kallas kongoniantilopen för RÖD KOANTILOP. Den är huvudsakligen utbredd från
Namibia och Botswana och söderut till Sydafrika. Den kännetecknas av ovanligt skarpa horn.

    

Röd koantilop

Bland andra underarter finns LICHTENSTEINS KOANTILOP i Afrikas östra och sydöstra delar i ett band
från Tanzania ner till Zambia.. Den har en tydlig mörk fläck på sidan bakom frambenen och svarta
markeringar på knäna. JACKSONS KOANTILOP är mörk och rödaktig och har uppåtriktade horn. Den lever
i Kongo, Tchad, Uganda och ner till de norra delarna av Tanzania.

    

Jacksons koantilop


HUNTERS KOANTILOP (eller HIROLA) skiljer sig från de övriga främst genom de lyrformade hornen och
en vit linje i pannan. Pälsen är ljusare än de övriga arternas. Den har två stora körtlar vid ögonen
vilket gör att den ibland betecknas ”fyrögd” antilop. Den lever i Kenya och Somalia och betraktas
numera som en egen art, nära besläktad med topi. Hunters koantilop är starkt utrotningshotad.

    

Ett kongonipar i full synkroniseringSVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Kongoniantilop 
Cook´s Hartebeest or Kongoni
Alcelaphus buselaphus
Hunters koantilop Hunter´s Hartebeest or Hirola 
Beatragus hunter
Jacksons koantilop Jackson´s Hartebeest
Alcelaphus lelwel 
Lichtensteins koantilop
Lichtenstein´s Hartebeest
Alcalaphus lichtensteinii
Röd koantilop  Red Hartebeest 
Alcelaphus buselaphus caama