Månadens djur

 

 
2017 Mars


FLYGHÖNS

Flyghönsen ser ut som ett mellanting mellan hönsfåglar och duvor, med en satt kropp och spetsiga
vingar. Huvudet är förhållandevis litet och näbben är ganska kort och nästan rak. Benen är svaga
men de korta tårna har breda och starka klor. Som namnet säger har flyghönsen en god flygförmåga.
De flesta arter lever på stäpper och savanner och också öknar.  

   

Flyghöna

En av de mest utbredda bland de tolv afrikanska arterna är MASKFLYGHÖNA. Det är de svarta
fläckarna i ansiktet som gett arten dess namn. Liksom alla flyghöns har den en brunspräcklig fjäderdräkt.
Den skiljer sig dock mot de övriga genom ett vitt band som sträcker sig runt halsen, ungefär som en
halsduk. Födan tas från marken och består mest av frön.    
   

Maskflyghöna


Några av arterna finns enbart i södra Afrika. En av dem är PÄRLFLYGHÖNAN. Den har ett kanelfärgat
bröst med vita prickar. Ett gult område runt ögat omges i sin tur av blågrå fjädrar som ger fågeln
ett särpräglat utseende. Pärlflyghönan är en fröätare som förekommer i torra områden.

    


Pärlflyghöna


GULSTRUPIG FLYGHÖNA finns både i östra och södra Afrika i två underarter. Det är den största av de
afrikanska flyghönsen. Hanen har en krämgul hals medan honan är spräckligt brunfärgad. Båda har en
mörkbrun mage och svart undersida på vingarna. Den gulstrupiga flyghönan lever gärna i torra
områden där den livnär sig på fröer, gärna från grönsaker.  


Gulstrupig flyghöna (hona)


TVÅBANDAD FLYGHÖNA är också lokaliserad enbart i de södra delarna av kontinenten. Ett svartvitt
band runt kroppen har gett arten dess namn. Hanen har ett gult fält runt ögonen medan hals och nacke
är ljusbruna. Näbben är orange.      

    

Tvåbandad flyghöna (hane)


Honan har en spräcklig brun fjäderdräkt med vita inslag. Den tvåbandade flyghönan lever på savanner
och skogsområden där den livnär sig på frön. Den dricker helst efter mörkrets inbrott och samlas gärna
i grupper vid vattenhålen.

    

Tvåbandad flyghöna (hona)


NAMAQUAFLYGHÖNAN lever i de västra och centrala delarna av södra Afrika. Det är den enda flyghönan
som har en lång utstående stjärtfjäder. Hanen har dubbla band över bröstet som delar upp den enfärgade
främre delen av kroppen med den spräckliga bakre. Den lever på stäpper och halvöknar och följer regnen
för att hitta sin föda, främst frön från grönsaker.

    

Namaquaflyghöna


BRUNBUKIG FLYGHÖNA har sin utbredning från Eritrea ner till Tanzania och i ett band ut mot
västra Afrika. Liksom andra flyghöns har den en brunspräcklig fjäderdräkt men som särskild egenskap
tydligt spetsiga stjärtfjädrar. Den lever mestadels i flock och söker sig till öppna miljöer, gärna
tillsammans med andra arter bland flyghönsen.

    

Brunbukig flyghöna

 

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Brunbukig flyghöna Chestnut-bellied Sandgrouse  Pterocles exustus 
Fyrbandad flyghöna         Four-banded Sandgrouse    Pterocles quadricinctus
Gulstrupig flyghöna Yellow-throated Sandgrouse   Pterocles gutturalis
Kronflyghöna Crowned Sandgrouse  Pterocles coronatus 
Maskflyghöna Black-faced Sandgrouse  Pterocles decoratus 
Namaquaflyghöna Namaqua Sandgrouse  Pterocles namaqua 
Pärlflyghöna Burchell's Sandgrouse  Pterocles burchelli
Strimmig flyghöna Lichtenstein's Sandgrouse  Pterocles lichtensteinii  
Svartbukig flyghöna Black-bellied Sandgrouse  Pterocles orientalis  
Tvåbandad flyghöna Double-banded Sandgrouse  Pterocles bicinctus  
Vitbukig flyghöna Pin-tailed Sandgrouse  Pterocles alchata  
Ökenflyghöna Spotted Sandgrouse  Pterocles senegallus