Månadens djur

  

2017 Maj


SPRINGBOCK

SPRINGBOCKEN är den enda gasellen i södra Afrika. (se övriga GASELLER september 2015). Den
har sitt utbredningsområde från Sydafrika upp i Namibia och Botswana och förekommer också ibland
i Angola.  

   

Springbock

Springbocken har utseendemässigt stora likheter med Thomsongasellen med bl a ett mörkbrunt
band horisontellt över magen och en vit spegel på bakdelen. Ansiktet är vitt med ett mörkt streck
från hornen ner mot munnen. Magen är vit liksom benens insida. Den vita bakdelen har ett hudveck
som fälls ut när den är skrämd. Båda könen har lyrformade horn med markerade ringar. Hanens horn
kan bli ca 40 cm medan honans är något kortare. Springbockens mankhöjd är ca 80 cm och vikten
25-45 kg.    
   

Springbocken är lik Thomsongasellen men har inåtböjda horn


Springbocken lever i torra områden och är ett flocklevande djur. Den lever ofta i mindre grupper på
ett tiotal djur med honor och ungar som håller sig till hanens revir. När det inte är parningssäsong
bildar hanarna ungkarlsgrupper, förutom äldre hanar som oftast lever ensamma.

    


Springbocken lever huvudsakligen i torra områden


När det är ont om föda kan springbocksgrupperna gå samman och bilda hjordar på tusentals djur
och röra sig över stora områden för att finna gräs, lökar och rötter som är den huvudsakliga födan.
Den rör sig ofta tillsammans med andra gräsätande hovdjur och gärna också strutsar.


En hjord med springbockar kan variera från grupper på ett tiotal upp till tusentals djur


Mest karaktäristiskt för springbocken är dess förmåga att hoppa. Ordet spring betyder också hoppa
eller skutta på afrikaans.  När fara hotar sätts hjorden i rörelse av att något djur fäller ut det vita
hudvecket i bakdelen. Det är en signal till hjorden om flykt. Djuren kan nå upp till en hastighet på
90 km/tim och göra långa hopp på 10-15 meter.      

    

Springbockens hopp kan bli meterhöga


Trots de tunna benen kan stenbocken komma upp flera meter i luften under språng. När den tar sats
är benen stela och de upprepade hoppen ger ett styltliknande intryck med studsande mot marken mellan
varje hopp. Det är inte bara vid flykt som den använder sin förmåga att hoppa. Det sker också när
ungdjuren vill imponera på varandra.

    

Trots de tunna benen har springbocken en enastående förmåga att hoppa


Eftersom springbocken föredrar att leva i torra områden kan den klara sig utan vatten under långa
perioder. Vätskebehovet tillgodoses delvis genom vattenhalten i födan. Ett sätt att utnyttja detta är att
beta på nätterna när daggen växterna är täckta med dagg. När den är tillräckligt törstig kan den även
dricka saltvatten.

    

En flock stenbockar gräver fram lökar ur den torra sanden


Vid parningssäsongen samlar hanarna de brunstiga honorna i sina revir. Honan är dräktig i ett knappt
halvår och söker sig utanför hjorden för att föda. Ungen göms i ett skyddat område och diar i ungefär
sex månader men kan även äta fast föda efter någon månad. En springbock har en livstid på ca 15 år.

    

Honan lämnar flocken när det är dags att föda

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Springbock
Springbok
Antidorcas marsupialis