Månadens djur

 

 

2017 Juli


ROANANTILOP

ROANANTILOP är den tredje största av Afrikas antiloper efter Eland och större kudu. Den ingår i
familjen hästantiloper som kännetecknas av att alla arterna är storvuxna och har långa horn.
Roanantilop kallas också HÄSTANTILOP och har sex olika underarter.  

   

Roanantilop

Roanantilopen har en relativt kort man, vita och svarta markeringar i ansiktet. Pälsen kan variera
i många olika nyanser som grå, gulbrun, ljusbrun och terrakotta. Benen är mörkare än kroppen.
En fullvuxen hane blir drygt två och en halv meter lång och därutöver en svans på en dryg halvmeter.
Vikten kan uppgå till 300 kg.    
   

De svartvita markeringarna i ansiktet är ett tydligt kännetecken


Öronen är långa och smala och avslutas med brukaktiga tofsar. Från bakre delen av huvudet och ner
till skuldran löper en mörk man. Svansspetsen har en tofs. Både hane och hona har krökta horn som
vanligtvis blir över två meter långa.

    


Den mörka manen löper längs nacken


Roanantilopen förekommer på gräs- och busksavanner och gärna i galleriskogar med tillgång till
vatten. Den livnär sig på frukter, löv och gräs och när den betar slår den sig ofta samman med
andra hovdjursarter liksom med strutsar. Den rör sig både dag- och nattetid och bildar flockar på
upp till ett 20-tal djur men kan också röra sig i mindre grupper på en handfull individer. Flockarna
utgörs av honor och ungdjur med en äldre hane som ledare. Ungdjuren bildar egna flockar.


Roanantilopen rör sig mest i mindre flockar 


Roanantilopen bildar revir som markeras med körtelsekret på trädgrenarna. Även spillning och urin
används för att signalera revirets gränser. Honorna är vanligtvis ansvariga för att finna mat- och
viloplatser. Med de kraftiga hornen försvarar de sig effektivt och aggressivt mot rovdjur.       

    

Det är honorna som leder flocken till mat- och viloplatser


Under parningstider utmanar hanarna sina rivaler genom att gå ned på knäna och svinga hornen
i svepande rörelser fram och tillbaka. Under själva parningen är det vanligt att paren avviker under
en kort period för att sedan återvända till flocken. Efter nio månaders dräktighet föder honan en
kalv som stannar i ett gömställe i en dryg månad. Ungen är från början rödbrun och får sin gråbruna
päls efter ungefär fyra månader.

    

6Under parningstiden söker till paren bort från flocken

Roanantilopens livslängd är ca 17 år om den klarar sig från att bli byte för de stora kattdjuren, hyenor
eller krokodiler. Den har också reducerats kraftigt i antal på grund av jakt och miljöförändringar.
Flera olika bestånd finns skyddade i reservat. Den nuvarande utbredningen omfattar vissa områden
i västra Afrika, delar av Uganda och Kenya samt ett flertal av de södra länderna norr om Sydafrika.

     

Många bestånd är numera skyddade i reservat

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Roanantilop
Roan Antelope
Hippotragus equinus