Månadens djur

 

  

2017 September


SKÖLDPADDOR

Sköldpaddor utmärks av att mjukdelarna på djuren skyddas av en sköld. Av de 13 familjerna i världen
finns fem i Afrika. Sköldpaddorna delas in i två underordningar; gömhalssköldpaddor och vändhals-
sköldpaddor
. Gömhalssköldpaddan kan dra in huvudet rakt in under skalet medan vändhalssköldpaddan
drar in huvudet åt sidan. Sköldpaddor saknar tänder och bearbetar sin föda med en hornslida
som omger käkbenet. Skölden omger nästan hela sköldpaddans kropp och är uppbyggt av två skikt.
Det yttre skalet består av hornplattor och den inre av benplattor. Det tunga skalet begränsar
sköldpaddans förmåga att röra sig annat än långsamt eftersom skalet minskar steglängden. Landlevande
sköldpaddor har korta och stadiga fötter medan de vattenlevande har simhud och långa klor.


   

Sköldpadda

Landsköldpaddor finns över hela den afrikanska kontinenten. De varierar i storlek och levnadsvanor
och bland arterna finns exempel på mycket långlivade sköldpaddsarter. Gemensamt för landsköld-
paddor är att de lägger sina ägg på sjö- och havsstränder på samma sätt som de vattenlevande
släktingarna.  LEOPARDSKÖLDPADDA har sin utbredning från Sudan och ner i östra och södra Afrika
ända ner till Kapprovinsen. Den har fått sitt namn efter mönstret på ryggskölden som kan liknas
vid leopardens rosetter. Skalets färg är gult eller ljusbrunt med svarta mönster. Huvudet är runt
och nosen oftast lite böjd. Leopardsköldpaddan kan väga upp till 40 kg. Färger och mönster varierar
mellan individer. Honan är större än hanen. Liksom andra sköldpaddor har den fem klor på framfötterna
och fyra på bakfötterna. Leopardsköldpaddan är huvudsakligen aktiv under dagtid. Födan utgörs av
frukter, grässkott och växtdelar. Även svampar, spillning från däggdjur och bendelar konsumeras för
att tillgodose olika mineralbehov. Fortplantningen sker under det varmare halvåret och honan lägger
10-20 ägg i ett bo som grävs fram med fötterna i sanden. När äggen lagts täcker den boet med
jord. Leopardsköldpaddan rör sig inom mycket stora områden i de flesta olika miljöer men undviker täta
skogar.

   

Leopardsköldpadda

ALDABRASKÖLDPADDA är en av världens största sköldpaddor. Den kan väga upp till ett kvarts ton och
bli närmare en och en halv meter lång. Man tror att den kan uppnå en ålder på närmare två hundra år.
Ett skäl till att den kan bli mycket gammal är att dess livsmiljö, Seychellerna i Indiska Oceanen saknar
rovdjur. Aldabrasköldpaddan lever på gräs och blad i de skogar och öppna gräsfält som finns på ön.
Den är oftast ensamlevande men kan ibland samlas i stora grupper.

   

Aldabrasköldpadda

Den tredje största sköldpaddan i världen är AFRIKANSK SPORRSKÖLDPADDA. Av de arter som lever på
fastland är det den allra största. Den växer i stort sett hela livet. Som fullvuxen kan den väga nära
100 kg och bli mellan 50 och 150 år. Den har sin utbredning i ett band från västra Afrika upp mot Afrikas
horn. Sporrsköldpaddan tillbringar stora delar av sitt liv i underjordiska gångar som kan ligga djupt ner
i marken. Ett skäl till detta är att den söker en fuktig miljö i de heta områden där den lever. Födan är
uteslutande vegetabilisk och består mest av gräs och växtdelar. Inför fortplantningen kan hårda strider
utkämpas mellan hanarna för att erövra en hona. Hon lägger upp till 30 ägg i utgrävda hålor och de
kläcks efter ungefär fyra månader.

   

Afrikansk sporrsköldpadda 

Liksom Aldabrasköldpaddan kan STRÅLSKÖLDPADDAN bli mycket gammal. Man räknar med att den kan
bli över 150 år. Den lever på Madagaskar och har också setts på andra öar i Indiska Oceanen, t ex
Mauritius. Strålsköldpaddan har fått sitt namn efter mönstret på ryggskölden som har gula fläckar
med utstrålande linjer ungefär som ett solsken. Den föredrar täta skogsmiljöer där den livnär sig på
gräs och växter.

   

Strålsköldpadda 

EGYPTISK LANDSKÖLDPADDA var en gång väl utbredd i Egypten men är numera i stort sett utrotad där.
Den finns numera västerut längs Medelhavskusten bl a i Libyen. Den är en av de minsta landsköldpaddorna.
Den lever i öknar och halvöknar där den livnär sig på växter och frukter i de steniga områden den föredrar.
Genom särskilda pigment i skölden kan färgen ändras, ungefär som hos kameleonten, så att den skyddas
mot den heta solen genom att anta en ljusare färg.

   

Egyptisk landsköldpadda 

SPEKES LEDSKÖLDPADDA finns utmed Afrikas östra kust från Kenya ner till Sydafrika. Den är ungefär
hälften så stor som leopardsköldpaddan. Skalet är ljusbrunt med svarta markeringar. Den har ett
runt huvud med ett litet horn på nosen. Den lever i många olika miljöer, inte sällan i bergiga områden.
Speke´s ledsköldpadda är aktiv under dagen och allra mest under regnperioderna. Under torkan gömmer
den sig bland klippor och hålor för att få svalka. Den är allätare och utnyttjar även as som föda.
BELLS LEDSKÖLDPADDA liknar Spekes i både utseende och levnadssätt. Den har sin utbredning i Central-
afrika. Den är starkt hotad av utrotning.

  

Speke´s ledsköldpadda 


PANNKAKKSSKÖLDPADDA lever i Kenya och Tanzania och kännetecknas av sin platta ryggsköld. I kom-
bination med en brun färg har en ett utmärkt kamouflage i den miljö där den lever. Den föredrar
sandiga och steniga miljöer med möjligheter att gömma sig mellan klippblocken för att undkomma
fiender. Födan består huvudsakligen av frukter och blad.

    


Pannkakssköldpadda 


Lädersköldpaddor har inte samma hårda sköld som de övriga familjerna. Som namnet anger är det mer
läderartat. Den har en lång hals som avslutas med en liten snabel. Fötterna har fyra tår med
simhud emellan. Tre av tårna har klor. En fullvuxen lädersköldpadda kan bli närmare en meter lång och
väga 25 kg. Den är mest aktiv på dagen och lever största delen av sitt liv i vatten. Den är ett rovdjur
och jagar insekter, groddjur, krabbor och fisk som den fångar i bakhåll med en snabb huvudrörelse.
Honan lägger upp till 100 ägg i en utgrävd håla.


Afrikansk lädersköldpadda 


Pelumedusasköldpaddor är en familj som lever i sötvatten i östra och södra Afrika. Ryggskölden är
konstruerad så att de inte kan lyfta halsen uppåt utan enbart vrida den åt sidorna och har därför också
fått namnet vändhalssköldpaddor. De flesta av pelumedusasköldpaddorna saknar svenska namn.
Eftersom de mest gräver ner sig på botten av leriga sjöar eller floder har en del av dem fått namnet
dysköldpaddor

HJÄLMAD VÄNDHALSSKÖLDPADDA finns över hela den afrikanska kontinenten söder om Sahara. Den har
en olivgrön eller brun ryggsköld, förhållandevis stort huvud och en kort nos och är mellan 20 och 30 cm
lång. Hanarna skiljer sig från honorna genom en tjockare och längre svans. Den söker sig helst till
stillastående vattensamlingar och lever på insekter, fisk, grodor och as. Utöver hjälmad vändhalssköld-
padda finns ett tjugotal vändhalssköldpaddor som saknar svenska namn.

    

Hjälmad vändhalssköldpadda


Havssköldpaddorna är lika de landlevande med skillnaden att fötterna har simhud och oftast långa klor.
De simmar genom att använda alla fyra fötter på ett sätt som liknar hundsim. Havssköldpaddor har en
begränsad rörlighet på land. Honorna går långsamt upp på land för att lägga ägg och drar sig då
framåt med simfötterna. Efter äggkläckningen tar sig ungarna instinktivt från boet till havet. Hanarna
lämnar aldrig havet.

 

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Leopardsköldpada Leopard Tortoise  Geochelone pardalis 
Aldabrasköldpadda         Aldabra Giant Tortoise    Aldabrachelys gigantea
Afrikansk sporrsköldpadda African Spurred Tortoise   Centrochelys sulcata
Strålsköldpadda Radiated Tortoise  Astrochelys radiata 
Egyptisk landsköldpadda Kleinmann´s Tortoise  Testudo kleinmanni 
Spekes ledsköldpadda Speke´s Hinged Tortoise  Kinixys spekii 
Bells ledsköldpadda Bell´s Hinged Tortoise  Kinixys bellana
Pannkakssköldpadda Pancake Tortoise  Malacochersus tornieri  
Sydafrikansk bogsprötsköldpadda Angulate Tortoise  Chersina angulata  
Papegojnäbbad kapsköldpadda Parrot-beaked Padloper  Homopus areolatus  
Boulengers kapsköldpadda Karoo Padloper  Homopus boulangeri  
Karookapsköldpadda Greater Padloper  Homopus femoralis  
Kapsköldpadda Speckled Padloper  Homopus signatus  
Bergers kapsköldpadda Nama Padloper  Homopus solus  
Lantmätarsköldpadda Geometric Tortoise  Psammobates geometricus  
Tandad lantmätarsköldpadda Kalahari Tent Tortoise  Psammobates oculiferus  
Högryggad lantmätarsköldpadda Karoo Tent Tortoise  Psammobates tentorius  
Kärrsköldpadda European Pond Turtle  Emys orbicularis  
Sågtandad ledsköldpadda Forest Hinged Tortoise  Kinixys erosa  
Afrikansk lädersköldpadda Nile Soft-shelled Turtle  Trionyx triunguis  
Zambezi lädersköldpadda Zambezi Soft-shelled Turtle  Cycloderma frenatum  
Karettsköldpadda Hawksbill Turtle  Eretmochelys imbricata  
Oäkta karettsköldpadda Loggerhead Turtle  Caretta caretta  
Soppsköldpadda Green Turtle  Chelonia mydas  
Sydlig bastardsköldpadda Olive Ridley Turtle  Lepidochelys olivacea  
Kärrsköldpadda Leatherback Turtle  Dermochelys coriacea  
Hjälmad vändhalssköldpadda Marsh or Helmeted Terrapin  Pelomedusa subrufa