Månadens djur

 

 

2017 Oktober


RÖRBOCK

RÖRBOCKAR hör till slidhornsdjuren och finns i tre arter i Afrika söder om Sahara. Deras utbred-
ningsområde täcker stora delar av kontinenten, från Senegal vid Atlantkusten över till Indiska
Oceanen och ner till Sydafrika. Liksom många andra antiloper har de lyrformiga och räfflade horn.

 

Rörbock  

Vanlig RÖRBOCK har den största utbredningen av de tre arterna. Den finns i sju underarter och finns
i ett område från Senegal i väster till Kenya i öster och ner mot Mocambique i söder. Den kallas också
BOHORRÖRBOCK eller NORDLIG RÖRBOCK. Den är medelstor med en ungefärlig längd på en och en halv
meter. Den lever huvudsakligen vid vattenrika områden, ofta på savanner och i galleriskogar.

    

Nordlig rörbock

Hanarna är större än honorna och har ringlade och framåtböjda horn. Trots att de är relativt korta
(ca 40 cm) är de ändå ett bra försvar mot rovdjur med en spets riktad framåt. Honorna saknar horn.
Pälsen varierar mellan olika arter men rödbrun eller gråbrun. Buken är ljus och nedanför örat finns
en mörk hudfläck. På frambenen finns svarta strimmor.
   

De skarpa hornen är viktiga vid försvar mot rovdjuren

Rörbocken lever ofta ensam, parvis eller i små grupper men under torrperioder kan de samlas till större
flockar. Unga hanar bild egna flockar. Den livnär sig på gräs på savanner, i träskmarker, rörvassar eller
på bergsklädda sluttningar. Forskning har visat att de mycket sällan rör sig längre än 10 km från vatten.

   

Rörbockshonorna saknar horn  

Rörbocken är skygg och lättskrämd och ses vanligtvis i gryning och skymning. Den rör sig gärna
bland vassrör eller i högt gräs där den får skydd mot fiender. Vid fara kan den stå blickstilla i en
nedhukad ställning och snabbt ge sig iväg i studsande språng. I vatten kan den krypa ner så att
bara huvudet är ovanför vattenytan. Rörbocken fortplantar sig året om och honan föder vanligen bara
en unge åt gången efter en dräktighet på ca sju månader. De främsta fienderna för rörbocken är de
stora katterna, hyenor och krokodiler.

   

Rörbocken är skygg och söker snabbt skydd vid fara 

STÖRRE RÖRBOCK har sitt utbredningsområde från Victoriasjön och ner till Sydafrika. Den kallas också
SYDLIG RÖRBOCK. Den är något större än den vanliga rörbocken men liknande brun eller gråbrun
päls och vit undersida. Hornen är lyrformade och framåtböjda och kan bli upp mot en halv meter.
Enbart hanar har horn.

   

Större rörbock 

Den större rörbocken lever i vattenrika miljöer på savanner eller öppna skogsområden där den livnär
sig på gräs och vass. Både hanar och honor bildar revir som ofta överlappar varandra. Den kan ge
ifrån sig ett knäppande ljud när den springer. Hur detta åstadkoms är inte helt klarlagt.

  

 7 Större rörbock lever i vattenrika miljöer 

BERGSRÖRBOCK är något mindre än de andra två arterna. Den är indelad i tre underarter som har olika
utbredningsområden. En underart lever i västra Afrika, främst Nigeria och Kamerun. En annan finns i
Östafrika upp till Sudan. En tredje underart finns i Sydafrika, Botswana och Moqambique. Bergsrörbocken
föredrar steniga och bergiga områden där den lever på löv och kvistar. Pälsen kan variera från rödbrun
till grå och ha ett ulligt utseende. Under ögat finns en svart fläck. Buken är ljust krämfärgad. Hanarna
har korta framåtböjda horn.


 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Rörbock Bohor Reedbuck  Redunca redunca 
Större rörbock         Southern or Common Reedbuck    Redunca arundinum
Bergsrörbock Chanler´s Moutain Reedbuck   Redunca fulvorufula