Månadens djur

 2017 December


MANGUSTRAR

MANGUST, som också kallas MUNGO eller KUSIMANS, är ett förhållandevis litet och mårdliknande
rovdjur. Mangusten är vildsint och kan genom sin snabbhet utmana både kobra och mamba. Den går
till anfall i flock och kastar sig över sina byten med ett vildsint morrande. Mangusten har litet huvud,
runda öron och en tillspetsad nos. De flesta arter är brun- eller gråaktiga men vissa familjer har
prickar eller strimmor i pälsen. I Afrika finns drygt ett 20-tal arter söder om Sahara.

 

Mangust  

Den största mangusten är FARAORÅTTAN (eller AFRIKANSK MUNGO).  Med svansen inräknad kan den bli
en bit över en meter. Den är gråbrun med en lång och relativt smal svans som avslutas med en svart
tofs. Den ansågs vara ett heligt djur i det gamla Egypten. När man ser en flock gå i rad på avstånd ser
det nästan ut som en jättelik slingrande orm.

Den minsta mangusten är DVÄRGMANGUST som finns i en nordlig, en nordöstlig och en sydlig variant.
Den har en längd på ca 30 cm. Den har en kort nos och spräcklig brun eller rödbrun päls. Den lever
i många olika miljöer och tar gärna över gamla termitstackar. Den kommunicerar med en stor mängd
olika pip och visslingar.
    

Dvärgmangust

SEBRAMANGUST är gråaktig och har en serie tvärgående band över ryggen. Den finns överallt på
savannerna, ofta nära vatten. Sebramangusten är i huvudsak ett dagdjur som lever i flockar och livnär
sig på mindre gnagare, insekter, reptiler och en del vegetabilisk föda t ex frukt och rötter.

    

Sebramangust

SAVANNMANGUST är en är ganska outforskad art som lever i de centrala delarna av Afrika runt och i
Uganda. Den är lik dvärgmangusten men har svarta inslag i pälsen och en tjockare och mer yvig svans.

SVARTFOTMANGUST har ett utbredningsområde från Nigeria ner mot Angola, mestadels i täta regnskogar.
Den är högbent och korthårig och har ett påfallande brett huvud.

VITSVANSMANGUST är en relativt stor art med mörka ben och svarta inslag i pälsen samt en vit svans.
Den är mest nattlevande och rör sig oftast intill flodstränder. Den finns över hela kontinenten söder om
Sahara.

   

Vitsvansmangust    

RÄVSVANSMANGUST kännetecknas av den yviga svansen och den mörkbruna pälsen, ibland skiftande
till svart. Den är i huvudsak ett nattdjur och lever i Östafrika ner mot Mocambique på savanner och
i glesa skogar. Rävsvansmangusten tillhör en av de mer outforskade arterna.

MELLERMANGUST lever på träd- och busksavanner i ett område från Kongo-Kinshasa ner till östra
Sydafrika. Den är i huvudsak ett nattdjur. Pälsen är gråbrun på ovansidan och ljusare på undersidan
och svansen är till stor del svart. Mellermangusten lever ensam och dess vanor och beteende är till
stora delar okända.

TRÄSKMANGUST (eller VATTENMANGUST) finns över hela kontinenten söder om Sahara. Det är en
relativt stor art som har varierande pälsfärg, från rödbrun till helsvart. Den har simhud mellan tårna
och lever i långsträckta revir vid floder, sjöar eller i träskmarker. Födan består huvudsakligen av olika
vattendjur men även gnagare, fåglar och reptiler. 

   

Träskmangust 

SLANK MANGUST (eller VESLEMUNGO) finns över hela kontinenten söder om Sahara. Pälsen kan skifta
i färg från grå eller gulaktig till rödbrun. Ett tydligt kännetecken är den svarta svanstippen.
Den finns i stort sett i alla miljöer och livnär sig huvudsakligen på smågnagare och insekter. Den lever
ensam eller i par och är mest aktiv på dagen. Den är enbart köttärare och livnär sig av smådjur,
fåglar och även as.

MINDRE VESSLEMUNGO är sannolikt en underart av den slanka mangusten. Den lever
i länderna på Afrikas horn.

   

Slank mangust  

JACKSONS MANGUST är en outforskad art som finns i begränsade områden i Uganda, Kenya och
Tanzania. Den lever i olika slags skogar, ofta med tät undervegetation. Den är en ganska stor art med
gråvit päls, svarat ben och en vit, yvig svans. Den anses starkt hotad.

LÅNGNOSAD MANGUST lever i Central- och Västafrika. Den har stora likheter med träskmangust och
lever i tät undervegetation i vattenrika områden. Det är en ensamlevande mangust som är nattaktiv.

SELOUSMANGUST finns i södra Afrika, från Angola ner till Sydafrika. Den har en grå päls, svarta fötter
och en vit svanstipp. Det är en skygg art som är nattaktiv och vilar i grävda tunnelsystem under dagtid.

GRÅ KAPMANGUST (eller SYDAFRIKANSK MUNGO) lever i Sydafrika och Namibia. Den har en grå päls
som bland en av de tre underarterna kan vara nästan svart. Den är dagaktiv och lever ensam i skiftande
miljöer, från skogar till halvöknar.

RÄMANGUST (eller GUL MANGUST) lever i de södra och sydvästra delarna av kontinenten. Den har
varierande pälsfärg beroende på utbredningsområde, från rödgul till gulgrå. Den är lik en kortörad
räv och rör sig helst i torr och stenig terräng på savanner och i halvöknar. Rävmangusten är södra
Afrikas största smittobärare av rabies.

   

Rävmangust  

SURIKAT förekommer i södra Afrika bl a i Kalahariöknen, Namiböknen och i torra områden i flera
olika länder. Det är en relativt liten mangust med gråbeige eller brunaktig päls och en smal svans med
svart spets. Mörkare päls omger ögonen. Klorna är långa och används för att hitta byten i sanden eller
för att gräva gångar och bohålor. Surikaten är ett utpräglat socialt djur som lever i kolonier med olika
familjegrupper. Olika roller fördelas i gruppen som t ex att vissa håller vakt medan andra arbetar
eller att andra individer än föräldrarna agerar barnvakt. Surikater är aktiva på dagen och söker sig
till sina tunnelsystem under natten. Huvudföda är insekter, reptiler och småfåglar.

   


Surikat

 

I de västra och centrala delarna av Afrika finns fem olika arter av mangustrar. GAMBIAMUNGO, som
lever i torra skogsmården och på trädsavanner i Gambia och andra västafrikanska länder. Den har en
gråbrun päls med rödaktiga strimmor på sidorna. Fötterna är svarta och svansen har en svart spets.

KUSIMANS finns i ett område från Sierra Leone till Ghana. Den lever huvudsakligen i regnskogar. Den
har en vessleliknande kropp med tjock mörkbrun päls. Det är en social art som lever i kolonier med en
strikt hierarki. Kusimansen lever som nomad och stannar sällan länge inom samma område. Den är mest
känd för förmågan att kunna krossa fågelägg mot stenar.  

ANGOLAKUSIAMNS finns i Angola och Kongo-Kinshasa. Den har en svartbrun päls med nästan hårlösa
områden runt ögonen som ger intryck av en mask. Den lever i flockar och livnär sig på mindre djur som
den gräver fram i övre markskiftet. Den är relativt outforskad.

KONGOKUSIMANS som lever i otillgängliga regnskogar i Kongo-Kinshasa och delar av Uganda. Den har en
svartbrun päls med långa täckhår på sidorna. Den lever i flock och använder ihåliga träd som gömställen.
Huvudföda är insekter.

LIBERIAKUSIMANS lever i regnskogar i Liberia och angränsande länder. Den har en mörkbrun päls med
en ljus och mörk strimma över nacken. Den lever gärna nära vattendrag och livnär sig på maskar och
insekter. Arten anses hotad.

  

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Faraoråtta/Afrikansk mungo Large Grey Mongoose  Herpestes ichneumon
Nordlig dvärgmangust Common Dwarf Mongoose Helogale undulata 
Nordöstlig dvärgmangust Somali Dwarf Mongoose Helogale hirtula 
Sydlig dvärgmangust Dwarf Mongoose  Helogale parvula
Sebramangust Banded Mongoose Mungos mungo 
Savannmangust Pousargue´s Mongoose Dologale dybowskii 
Svartfotmangust Black-footed Mongoose Bdeogale nigripes 
Vitsvansmangust White-tailed Mongoose  Ichneumia albicauda 
Rävsvansmangust Bushy-tailed Mongoose Bdeogale crassicauda 
Mellermangust Meller´s Mongoose Rhynchogale melleri 
Träskmangust Marsh Mongoose Atilax paludinosus 
Slank mangust/Vesslemungo Slender/Black-tipped Mongoose  Herpestes sanguineus 
Mindre vesslemungo Yellow Mongoose  Herpestes ochracea 
Jacksons mangust Jackson´s Mongoose Bdeogale jacksoni 
Långnosad mangust Long-nosed Mongoose Herpestes naso 
Selousmangust Selous´Mongoose Paracynictis selousi 
Grå kapmangust/Sydafrikansk mungo Cape Grey Mongoose  Herpestes pulverulentus 
Rävmangust/Gul mangust Red Meerkat Cynictis penicillata 
Surikat Grey Meerkat/Suricat Suricata suricatta 
Gambiamungo Gambian Mongoose Mungos gambianus  
Kusimans Dark Mongoose Crossarchus obscurus 
Angolakusimans Angolan Mongoose Crossarchus ansorgei 
Kongokusimans Alexander´s Mongoose Crossarchus alexandri 
Liberiakusimans Liberian Mongoose Liberiictis kuhni