Månadens djur

 


DUVOR

DUVOR är en stor och varierad ordning och finns över hela Afrika. De har likartad kroppsform 
medan färgerna varierar mycket mellan arterna. En gemensam egenskap är att huvudet nickar fram 
och tillbaka när de rör sig. Det är sociala fåglar som oftast lever flockvis.

Fem arter av duvor utgör en grupp som betecknas som större duvor. En av dessa är GUINEADUVAN. 
Den är väl utbredd över kontinenten och söker sig helst till öppna landskap men även till 
bebodda områden.  Rygg och vingar är rödbruna med vita prickar, huvudet grått med röda streck 
runt ögonen. Den lever i huvudsak på frön.

   

Guineaduva

Också gruppen skogsduvor omfattar fem arter. SMARAGDFLÄCKDUVAN har fått sitt namn efter de 
grönskimrande fläckar som finns i vingfjädrarna. Ett annat tydligt kännetecken är det rosafärgade 
bröstet. Ovansidan är brun, vilket är gemensamt för skogsduvorna. Smaragdfläckduvan lever gärna 
på savanner och i lite torrare skogslandskap.

   

Smaragdfläckduva

TAMBURINFLÄCKDUVAN är en annan av skogsduvorna och finns över hela Östafrika och vid kusten 
mot Indiska Oceanen i de södra länderna. Det är den enda arten bland de afrikanska duvorna som 
har ett stort vitt fält i fjäderdräkten, som löper från huvudet och ner under hela kroppen.

   

Tamburinfläckduva

LÅNGSTJÄRTDUVAN har de längsta stjärtfjädrarna bland alla duvor. Den är också en av de minsta. 
Stjärten är avsmalnande och helt svart. Fjäderdräkten är gråbrun med en vit buk och svarta fläckar 
på vingarna. Näbben är röd och gul. Långstjärtduvan lever huvudsakligen ensam eller i par i torra 
landskap och livnär sig på små frön.

   

Långstjärtsduva

Av ringduvorna är KAPTURTURDUVAN mest utbredd. Liksom fyra andra duvarter har den en svart 
markering på halsen och nacken, dock utan att vara en ring. Bröstet är rosafärgat och fjädrarna 
i övrigt blågrå på ovansidan och ljusgrå på undersidan. Den lever helst i öppna områden och undviker 
täta skogar.

   

Kapturturduva

En mer sällsynt art är MÖRK TURTURDUVA som enbart finns i enstaka områden i östra Afrika. Den 
har en mörk fjäderdräkt och en distinkt svart fläck på halsen, liknande ringduvornas men mindre. 
Den håller gärna till i högre belägna områden, upp till över 3000 meters höjd.

  

Mörk turturduva


Den största av ringduvorna är RÖDÖGD DUVA som i stora stycken är väldigt lik kapturturduvan. 
Den tydligaste skillnaden är huvudet med fjädrar som följer bröstets rosa nyans. Som namnet anger har 
den röda ögon.

    


Rödögd duva


SORGDUVAN är välutbredd över hela kontinenten söder om Sahara. Den är en mellanstor art i duv-
familjen som lever i de flesta olika miljöer men gärna nära till vatten. Rygg, vingar och stjärt är 
ljust bruna. Huvudet är grått och underdelen skiftar i rosa. Det svarta strecket i nacken omges 
av ett tunt vitt fält. Hanar och honor har samma utseende.


Sorgduva 


PALMDUVAN ses ofta i palmdungar, där den äter frukter och frön. Den är ganska liten till storleken 
men högljudd i sitt läte som närmast kan liknas vid ett skratt. Palmduvan är mörkt rosafärgad på bröstet, 
vit under buken medan vingarna är blåaktiga med rosa skimmer. Ett tydligt kännetecken är en samling 
svarta prickar på halsen.

    

Palmduva


 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Abessinsk duva White-collared Pigeon  Columba albitorques 
Adamawaduva         Adamawa Turtle-Dove    Streptopelia hypopyrrha
Afrikansk grönduva African Green-pigeon   Treron calva
Afrikansk ringduva Afep Pigeon  Columba unicincta 
Blåfläckduva Blue-spotted Wood-dove  Turtur afer 
Blåhuvad fläckduva Blue-headed Wood-Dove  Turtur brehmeri 
Citronduva Lemon Dove  Aplopelia larvata 
Guineaduva Speckled Pigeon  Columba guinea 
Gulbukig grönduva Bruce's Green-pigeon  Treron waalia 
Kapturturduva Ring-necked Dove  Streptopelia capicola 
Klippduva Feral Pigeon  Columba livia 
Långstjärtduva Namaqua Dove  Oena capensis 
Malherbeduva Sao Tome Pigeon  Columba malherbii 
Mörk turturduva Dusky Turtle Dove Streptopelia lugens 
Olivduva Olive Pigeon  Columba arquatrix 
Palmduva Laughing Dove  Streptopelia senegalensis 
Pembagrönduva Pemba Green-pigeon  Treron pembaensis 
Ringduva Common Wood-Pigeon  Columba palumbus 
Rödögd duva Red-eyed Dove  Streptopelia semitorquata 
São Toméduva Maroon Pigeon  Columba thomensis 
Sjöstedts duva Cameroon Pigeon  Columba sjostedti
Skogsduva Stock Dove  Columba oenas  
Skrattduva African Collared-Dove  Streptopelia roseogrisea  
Smaragdfläckduva Emerald-spotted Wood-dove  Turtur chalcospilos  
Somaliaduva Somali Pigeon  Columba oliviae  
Sorgduva African Mourning Dove  Streptopelia decipiens  
Svartnäbbad fläckduva Black-billed Wood-dove  Turtur abyssinicus  
Tamburinfläckduva Tambourine Dove  Turtur tympanistria