Månadens djur

 

 


KAMELEONT

KAMELEONTER tillhör ordningen fjällbärande kräldjur och underordningen ödlor. Det finns 
60 arter i Afrika, spridda över hela kontinenten. Nästan hälften av arterna finns på Madagaskar. 
Kameleonterna i Afrika har stora variationer i utseende, beteende och utbredning. Många av 
arterna saknar svenska namn och är ofta uppkallade efter sin geografiska förekomst.

   

Mellers kameleont

Kameleonter är mest kända för att kunna skifta färg. Det finns flera olika faktorer som ligger bakom 
denna förmåga. De flesta arter har en grundfärg i grönt, brunt eller gult. Färgskiftningar för att smälta 
in i omgivningen är en sekundär effekt och gäller främst de mindre arterna, dvärg- och 
pygmékameleonter. Den grundläggande orsaken till färgskiftningarna är kommunikation.


Namaquakameleont

Färgerna kan ändras när kameleonten är hotad eller irriterad eller varnar andra individer för rovdjur. 
Den kan skifta till kraftiga nyanser när den inleder parningssäsongen och skall attrahera det andra 
könet. Förändringar i färgen används också när den skall reglera kroppstemperaturen. Färgen blir 
mörkare vid lägre temperaturer för att absorbera solstrålar medan den ljusnar när den blivit varmare.

   

Von Höhnels kameleont

Kameleonten har en klibbig tunga som kan sträckas ut längre än hela kroppslängden. Den ligger 
sammandragen i svalget och skjuts ut blixtsnabbt när ett byte finns inom räckhåll. Den lever mest 
på insekter men de stora arterna kan också fånga mindre däggdjur och fåglar. Ögonen rör sig 
oberoende av varandra och kameleonten kan därmed ha överblick över omgivningen i olika riktningar 
samtidigt, vilket ger den ett övertag vid jakten efter föda.

   

Jacksons kameleont

Svansen har förmåga att gripa runt grenar och kvistar och i kombination med klätterfötter har 
kameleonten en utmärkt förmåga att röra sig i vegetationen. Stjärten smalnar av mot spetsen och kan 
rullas ihop snäckformigt.

   

Flikkameleont

Kameleontens rygg är böjd och kroppen är tillplattad från sidorna vilket gör den förhållandevis smal. 
De typiska kameleonterna är flest i antal arter och varierar i storlek upp till en halv meter.

  

Götzes kameleont


Dvärgkameleonter finns huvudsakligen i södra Afrika. De blir ungefär 20 cm med svansen inräknat. Födan 
utgörs av insekter t ex spindlar, gräshoppor och skalbaggar.
Pygmékameleonter blir högst 10 cm och finns huvudsakligen i östra Afrika. Ett tiotal arter är kartlagda 
men det torde finnas fler arter som ännu inte upptäckts. De flesta arter lever på marken eller bland löv 
i tät vegetation. Födan är mestadels insekter.


 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN

(På grund av det stora antalet arter redovisas inte tabellen av utrymmesskäl)