Månadens djur

 

 


BONGO

BONGO är den största regnskogsantilopen i Afrika. Den finns bara i några begränsade områden 
i Afrika. Det största utbredningsområdet är i Kongo-Kinshasa och angränsande länder i väster och norr . 
I östra Afrika finns den enbart vid Mount Kenya i ett skyddat område. I västra Afrika förekommer den 
i några av länderna vid Guineabukten.

   

Bongo

Bongon är kraftigt byggd och en hane kan väga upp till 400 kg. Honan är betydligt mindre. Både 
hane och hona har vridna horn som kan bli upp till en meter långa. Pälsen är rödbrun men varierar 
med ålder och en äldre hane kan ha brunsvart färg. Honan har oftast mycket ljusare pälsfärg. 
Horisontellt längs sidorna löper 12-14 vita ränder. I ansiktet finns en vitt v-format märke och strupen 
har ett vitt band. Längs ryggraden löper en svartvit man, från hornen till svansroten.


Bongon har en skarpt tecknad päls

Bongon lever uteslutande i skogsområden. Den föredrar regnskogar men förekommer också i bambu-
skogar och bergsområden. Den är ett mycket skyggt djur och är aktiv mest under den mörka delen 
av dygnet. Den lever ofta ensam eller i par och kan också ses i mindre grupper med honor och ungar. 
Den lever i revir som markeras med blöt jord, som den rullar sig i och stryker på trädstammar.

   

Bongon är alltid omgiven av tät terräng

Reviren har ett system med stigar och viloplatser som utnyttjas under dagtid. När den springer håller 
den upp huvudet så att hornen ligger parallellt utmed ryggen för att inte fastna i vegetationen. 
Bongon är i regel tystlåten men kan ibland utstöta ett bräkande ljud. Bongon lever på löv, buskskott, 
bark och klängväxter. Den kan resa sig upp på bakbenen när den äter löv i buskagen och använder 
hornen för att rota efter föda i jorden.

   

Huvudföda är löv

   
När det gäller bongons fortplantning är detaljerna mer okända. Dräktighetstiden är ungefär 9 månader 
och honan föder enbart en kalv åt gången. Den ligger gömd under de första veckorna och är då hotad 
av rovdjuren. Som fullvuxen har emellertid bongon enbart leoparden som största hot eftersom den 
lever i tät terräng. En bongo beräknas har en livslängd på ca 20 år.

 

5En hona med kalv

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Bongo
Bongo
Tragelaphus euryceros