Månadens djur

  


SOLFÅGEL

Det finns ett 70-tal arter av SOLFÅGLAR i Afrika söder om Sahara. Den huvudsakliga födan för 
solfåglar är nektar, som den hämtar med sin långa och böjda näbb. Fjäderdräkten skiljer sig 
påtagligt mellan hanar och honor, där hanarna oftast står för färgrika kombinationer. De bygger bon 
som liknar små påsar med en ingång på sidan.

Solfåglarna delas in i grupper efter utseende. En av de långstjärtade solfåglarna är BRONSSOLFÅGEL. 
Den lever oftast i höglänta områden där den livnär sig på nektar, gärna från liljeväxter. Fjäderdräkten 
är svart med inslag av brons, guld och grönt.

   

Bronssolfågel

En annan art i den här gruppen är PURPURBRÖSTAD SOLFÅGEL. Den lever i ett begränsat område 
i Uganda och Rwanda, mest i höglänt terräng. Den skimrande fjäderdräkten har ganska mörka nyanser 
av purpur, violett, guld, koppar och grönt.


Purpurbröstad solfågel

En annan grupp av solfåglarna utgörs av ett antal arter med dubbla färgband över bröstet. En av dem 
är MALAWISOLFÅGEL. Hanen har ett rött och ett blågrönt fält tvärs över bröstet, huvudet är grönt och 
ryggen liksom buken är mörkbruna. Honan har en mer oansenlig teckning i brungrått med ränder över 
bröstet.

   

Malawisolfågel

Två arter är svarta, varav den ena är AMETISTSOLFÅGELN. Hanen har en röd haklapp och en 
liten blågrön hätta medan honan är olivfärgad med tvärgående ränder på bröstet. Den är väl utbredd 
och lever både som stannfågel och som migrerande över kontinenten.

   

Ametistsolfågel

   
En grupp utgörs av arter med rödbruna och violetta bröstfjädrar. Den vanligaste av dessa är 
MARIQUASOLFÅGELN. Hanen har färggranna fält i rostbrunt, grönt och violett på den övre delen av kroppen 
och en mörkt gråbrun underdel. Honan har en typisk fjäderdräkt för de flesta honor bland solfåglarna, 
olivgrön överdel och en ljusare beige och randig underdel.

 

Mariquasolfågel

   
SYDAFRIKANSK SOLFÅGEL finns enbart i södra Afrika. Fjäderdräkten innehåller starka färger med 
inslag i rött, violett, grönt och gult i den ljusbruna grundfärgen. Huvudföda är nektar, insekter och 
spindlar som den fångar i buskrika miljöer men även i trädgårdar.

 

Sydafrikank solfågel

   
En annan art i denna grupp är PURPURBANDAD SOLFÅGEL som finns över hela kontinenten söder om 
Sahara. Den har ett violett halsband under det grönskimrande huvudet. Vingar och underdel är huvud-
sakligen mörkt blå-svarta. Den är en av de mindre solfåglarna och har en kortare och rakare näbb än 
de flesta andra. Den lever gärna i kustområden, mot Indiska Oceanen.

 

Purpurbandad solfågel

   
KARMINOBRÖSTAD SOLFÅGEL är väl utbredd över hela Afrika. Hanen har ett klarrött bröst, en grön 
hätta och haka och är i övrigt svart. Honan har en oansenlig mörkbrun ovandel och en ljusare brun 
underdel med längsgående ränder.

 

Karmosinbröstad solfågel

   
RÖDBRÖSTAD SOLFÅGEL har ett skimrande blågrönt huvud och en tydlig röd bröst-platta. Vingar och 
buk är mörkbruna, nästan svarta. Den lever i ett område runt Victoriasjön.

 

Rödbröstad solfågel

En handfull arter bland solfåglarna har vit eller ljusgrå undersida, varav VITBUKIG SOLFÅGEL är en. 
Hanen har ett grönskimrande område över huvud och kroppens överdel medan honan är gråbrun, mörkare 
på ryggen och ljusare på hals och buk.

  

Vitbukig solfågel

(På grund av det stora antalet arter redovisas inte tabellen av utrymmesskäl)