Månadens djur

  


GENETT

Inom famljen viverrider bland rovdjuren finns GENETTER. De kallas också för GINSTKATTER. På den
afrikanska kontinenten finns 12 olika arter av genetter. De har alla en långsträckt kropp och en
lång svans. Fötterna har fem tår med indragbara klor och en längsgående strimma på fotsulorna.
Pälsen är grå eller beige med en svart mönstring. Enskilda individer kan vara helt svarta. En
fullvuxen genett kan bli en dryg halvmeter i kroppslängd och en lika lång svans. Genetterna är
utpräglade nattdjur.

   

Genett

Störst utbredning bland genetterna har SMÅFLÄCKIG GENETT som finns över stora delar av kontinenten.
Den har en fläckig päls och en lång, tvärrandad svans. Det är huvudsakligen ett ensamt nattdjur
och rör sig både på marken och bland träden. Den smäckra och rörliga kroppen är så smidig att den
kan tränga igenom mycket smala öppningar på jakt efter mindre bytesdjur.


Småfläckig genett

Den småfläckiga genetten föredrar torra miljöer och är liksom de övriga arterna en utmärkt klättrare.
Den kan ofta ses på nätterna högt upp i träden på spaning efter byten. Den livnär sig på gnagare,
småfåglar och insekter men också frukter kan ingå i födan.

   

Kroppen och svansen är ungefär lika långa

STORFLÄCKIG GENETT lever i södra Afrika. Den är längre och har kortare päls och större fläckar än
den småfläckiga genetten.  Genom olika mönster i ansiktet ger det intryck av en ansiktsmask. Pälsen
är gulvit på ovansidan och över ryggraden löper en svart strimma. Svansen har sju till åtta ljusa ringar
på den svarta grundfärgen.

   

Storfläckig genett

   
Den föredrar skogslandskap och tillbringar ofta dagarna i klippskrevor, ihåliga träd eller halvsover på
en gren. Den jagar huvudsakligen på marken och ger sig upp i träden bara för att plundra fågelbon.
Den spottar och morrar som en katt när den är arg eller hotad, medan dess normala läte har en klar,
metallisk ton. Storfläckig genett finns i en allmän och en sydafrikansk art.

 

Nattetid placerar sig genetten gärna högt i ett träd för att spana efter byten

   
ANGOLAGENETT förekommer i ett bälte över södra Afrika från Angola till Mocambique. Karaktäristiska
kännetecken är åtta svarta ringar runt svansen och vita fläckar under ögonen.
FISKARGENETT (eller VATTENGENETT) är en tämligen outforskad art som lever i ett begränsat område
i Kongo-Kinshasa. Den saknar mönster på kroppen men har en svart strimma längs ryggraden.
FLÄCKGENETT lever i södra Afrika och anses ibland vara samma art som den storfläckiga genetten.
Den redovisas dock oftast som en egen art och kallas då sydafrikansk storfläckig genett.
LIBERIAGENETT lever i tropiska regnskogar i västra Afrika.  Den är sandfärgad men fläckar och linjer
som löper om varandra i ett oregelbundet mönster. Svansen har 16 svarta ringar.
Också PANTERGENETT lever i regnskogar i västra Afrika. Pälsens grundfärg är ljusgrå med glest spridda
fläckar och ränder.

 

Genetter är liksom de flesta viverrider köttätare

   
RYGGSTRIMMIG GENETT har sin utbredning i länderna kring Afrikas horn. Den lever i många skiftande
miljöer från vattenrika skogar till bergstrakter. Fem svarta strimmor längs ryggraden har gett arten
dess namn.
SKOGSGENETT är en av de största genetterna. Den förekommer i Centralafrika in i Rwanda där den
kan förekomma i bergstrakter på över 4000 meters höjd.
TÄTFLÄCKIG GENETT förekommer i Kongo-Kinshasa och Uganda.Den har mycket täta fläckar över
kroppen och en svans med breda, svarta ringar.
VÄSTAFRIKANSK GENETT är en savannlevande art som finns i västra Afrika. Den är en av de minsta
arterna bland genetterna. Pälsen är ljusbrun med oregelbundna fläckar.
AFRIKANSK LINSANG liknar en liten genett men har längre svans och är ljusare till färgen. Den lever
i Västafrika.

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Småfläckig genett Common or Small-spotted Genet  Genetta genetta 
Storfläckig genett         Large-spotted or Rusty-spotted Genet    Genetta maculata
Angolagenett Angola Genet   Genetta angolensis
Fiskargenett/Vattengenett Aquatic Genet  Osbornictis piscivora 
Fläckgenett South African Large-spotted Genet  Genetta tigrina 
Liberiagenett Johnston´s Genet  Genetta johnstoni 
Pantergenett Forest Genet Genetta pardina
Ryggstrimmig genett Abyssinian Genet  Genetta abyssinica  
Skogsgenett Servaline Genet  Genetta servalina  
Tätfläckig genett Giant Genet  Genetta victoriae  
Västafrikansk genett Hausa Genet  Genetta thierryi  
Afrikansk linsang African Linsang  Poiana richardsonii