Månadens djur

 

VRÅK

VRÅKAR betecknas som mellanstora eller stora rovfåglar. De är alla kraftiga och har breda vingar
är skickliga flygare. De är mer anpassade för glidflygning än fart och använder termikvindar för att
spana efter byten över öppna områden. Nästan alla sorters djur ingår i födan men små däggdjur om
gnagare är basföda. Det finns 12 olika arter på den afrikanska kontinenten.

   

Vråk

Mest utbredd av vråkarna är ORMVRÅKEN. Den är medelstor och har breda vingar och kort hals.
Färgen kan variera mycket mellan olika exemplar, men gemensamt är den tvärrandiga stjärten, som
spärras ut som en solfjäder när den segelflyger. Ormvråken är en flyttfågel som övervintrar i Afrika,
huvudsakligen i de östra och södra delarna av kontinenten.  


Ormvråk

AUGURVRÅKENS tydligaste kännetecken är den röda eller orangea stjärten som kontrasterar mot
den svart-vita undersidan i flykten. Den är vit på bröstet och mörkt brun på ryggen. Liksom
ormvråken ses den ofta vid vägar där den letar efter trafikdödade djur.


Augurvråk

BIVRÅKEN hör trots sitt namn inte till vråkarna utan är besläktad med gladorna. Den är en flyttfågel
som övervintrar i Afrika. Till skillnad från de flesta andra rovfåglar livnär den sig på bin och getingar.
En uppsättning tjocka fjädrar i pannan utgör ett särskilt skydd mot insektsbett.

   

Bivråk

GRÄSHOPPSVRÅK har en brunaktig, närmast kastanjefärgad, fjäderdräkt med ett ljusbrunt bröst.
Den vita strupen avgränsas av tydliga svarta ränder och ger den ett karaktäristiskt drag. I flykten visar
den en brokig undersida med vita fält och bruna streckmönster. Som namnet anger är den i hög grad
insektsätande, bl a utnyttjar den gräsbränder där gräshoppor och andra insekter tvingas lämna marken.

   

Gräshoppsvråk

   
FLADDERMUSVRÅKEN är en väl utbredd men ganska sällsynt fågel som bildar en egen art bland
de hökartade rovfåglarna. Den är mörkt brun som fullvuxen men ljusbrun som ungfågel. Den jagar i
skymningen och slår fladdermöss och andra flygfän i flykten.

 

Fladdermusvråk

   
ÖDLEVRÅK är en kompakt art som har likheter med hökarna genom bl a korta vingar. Den har röda
ben och ögon och ett rött område runt näbben. Bröstet har en tvärrandig teckning och ovansidan
är grå. Hane och hona har samma utseende. Ödlevråken har stor spridning från Eritrea i norr till
Sydafrika i söder. Den lever oftast ensam och livnär sig mest på små ödlor men också termiter och
gräshoppor.

 

Ödlevråk

 

 

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Augurvråk Augur Buzzard  Buteo augur 
Bergsvråk         Mountain Buzzard    Buteo oreophilus
Bivråk European Honey-Buzzard   Pernis apivorus
Fladdermusvråk Bat Hawk  Macheiramphus alcinus 
Gräshoppsvråk Grasshopper Buzzard  Butastur rufipennis 
Ormvråk Common Buzzard  Buteo buteo 
Rödnackad vråk Red-necked Buzzard Buteo auguralis
Schakalvråk Jackal Buzzard  Buteo rufofuscus  
Skogsvråk Forest Buzzard  Buteo trizonatus  
Somaliavråk Archer's Buzzard  Buteo archeri  
Ödlevråk Lizard Buzzard  Kaupifalco monogrammicus  
Örnvråk Long-legged Buzzard  Buteo rufinus