Månadens djur

  


DYKARE

DYKARE är en av de mindre antiloperna bland slidhornsdjuren. De är anpassade till ett liv i tät
vegetation i regnskogarna. Dykarna har fått sitt namn från det holländska ordet duiker.
Namnet beskriver artens beteende att dyka in i den tjocka undervegetationen vid fara.
De kallas också DYKANTILOPER, SKOGSANTILOPER eller TOFSANTILOPER. Dykarna är den största
gruppen av skogsantiloper och omfattar 17 olika arter i Afrika och ett stort antal underarter.
De har nästan alla fått namn antingen efter färgen på pälsen eller efter de vetenskapsmän som
upptäckt arten. De varierar i storlek och förekommer i de flesta miljöer. De har samtliga korta
horn som i allmänhet är dolda av hårtofsar. Både hanar och honor har horn. Dykarna lever ensamma
eller i par och livnär sig mest på löv och frukter.

   

Dykare

BUSKDYKARE (som också kallas GRÅDYKARE eller SAVANNDYKARE) är den vanligaste. Den är i likhet
med de övriga en skygg och gäckande antilop. Den är den enda arten bland dykarna som har horn
som pekar rakt uppåt. Buskdykaren förekommer i en mängd miljöer, från savanner till bergsområden.
Den är också den mest anpassningsbara och har överlevt när andra arter utplånats. Buskdykaren finns
över hela kontinenten söder om Sahara.


Buskdykare

GULRYGGAD DYKARE är den största av dykarna. Den håller huvudet nedböjt när den rör sig och har
ett mycket tydligt triangelformat gult fält över bakre delen av ryggen. Mellan hornen finns en gulaktig tofs.
Den lever i ett bälte från Senegal i väst och ner till Zambia i sydöst.
ABBOTTS DYKARE är svart och har en tydlig kastanjefärgad hårtofs på huvudet. Den betraktas som en
underart till den gulryggade dykaren. Den finns enbart i några enstaka områden i Tanzania och är
starkt hotad. Abbotts dykare lever oftast i träsk och vattenrika områden.
SVARTPANNAD DYKARE är en av de mindre dykarantiloperna. Den har svart ansikte och bläs. Huvudsaklig
levnadsmiljö är i sumpiga regnskogar i de centrala delarna av Afrika.


Mutationer kan göra att vissa dykare tappar färgen, vilket dock är mycket ovanligt

ADERS DYKARE har ett brett vitt fält över bakbenen och bakdelen och en kastanjefärgad päls.
Den lever i Kenya och på Zanzibar och betraktas som utrotningshotad på grund av jakt och skogsavverkningar.
RÖD DYKARE (eller NATALDYKARE) är mahognyfärgad och har en svart linje från hornen ned mot nosen
samt svarta ben. Den har sin utbredning i sydöstra Afrika från de södra delarna av Tanzania ner till Sydafrika.
HARVEYS DYKARE anses vara en underart av den röda dykaren. Den har svarta markeringar på frambenen
och på nosen. Den lever i buskiga områden med tät undervegetation och är utbredd från Etiopien ner i de
östra delarna av kontinenten till Malawi.

   

Dykare har korta horn som ibland täcks av en hårtofs

PETERS DYKARE har delvis svarta ben men varierande pälsfärg, från rödbrun till gråaktig. Den lever
i regnskogar från Gabon vid atlantkusten och in i Centralafrika.
Mycket av dess vanor är outforskade.
BLÅ DYKARE är den minska av dykarantiloperna med en mankhöjd på ca 30 cm. Den har blågrå päls
med vit undersida och sandfärgade ben. Den är mest utbredd i de centrala delarna av Afrika men förekommer
även i de sydligaste delarna av Sydafrika.
JENTINKDYKARE är den näst största bland dykarna. Den är svart på framkroppen och från skuldrorna och
bakåt med en kontrasterande vit gördel mellan de olika nyanserna. Den lever i Liberia och Sierra Leone.

   

Dykare har fått sitt namn av en anledning – att alltid söka skydd vid fara 

   
SVARTRYGGAD DYKARE har svarta ben och ett svart band längs huvudet. Pälsen är mörkbrun med en
ljus undersida. Den lever i tät regnskog i västra och centrala Afrika.
OGILLBYS DYKARE har en kastanjebrun päls med grå inslag över ryggen. En svart rand löper längs ryggraden.
Den lever i regnskogar i västra Afrika och dess levnadssätt är relativt outforskat.
BLÅBANDAD DYKARE eller RÖDSIDIG DYKARE har en rödbrun päls och ljus undersida. Benen är svarta.
Från nosen till svansroten löper ett blågrått band. Utbredningen täcker ett brett band från Elfenbenskusten
upp mot Uganda. 

 

Dykarna lever huvudsakligen på löv och frukter  

   
SEBRADYKARE (eller STRIMMIG DYKARE) har en rödbrun päls med en ljus undersida. Över ryggen och
ner över sidorna löper tvärgående svarta ränder som liknar sebrans. Sebradykaren lever i regnskogar i
västra Afrika.
SVART DYKARE är mörkfärgad över hela kroppen sånär som på huvud och hals, som är rödbrunfärgade.
Den lever i täta regnskogar i västra Afrika.

 

De flesta arter av dykarna är svåra att få se eftersom lever i täta skogsmiljöer  

 

WEYNS DYKARE har en kastanjefärgad päls med tydliga vita ränder på kinden och runt ögonen. Undersidan
är ljusbrun och benen mörka. Dess levnadssätt är i hög grad outforskat. Utbredningen är koncentrerad
till Centralafrika samt enskilda populationer i Uganda och Kenya.
VITBUKIG DYKARE har ljusbrun päls med en svart rand längs ryggkammen och en helt vit buk. Den lever i
torra skogsområden i de centrala delarna av Afrika.

SVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
 Abbotts dykare Abbot´s Duiker  Cephalophus spadix 
Aders dykare         Ader´s Duiker    Cephalophus adersi
Blå dykare Blue Duiker   Cephalophus monticola
Buskdykare/grådykare Bush Duiker  Sylvicapra grimmia 
Gulryggad dykare Yellow-backed Duiker  Cephalophus sylvicultor 
Harveys dykare Harvey´s Duiker  Cephalophus harveyi 
Jentinkdykare Jentink´s Duiker Cephalophus jentinki
Ogilbys dykare Ogilby´s Duiker  Cephalophus ogilbyi  
Peters dykare Peter´s Duiker  Cephalophus callipygus  
Röd dykare/Nataldykare Natal Red Duiker  Cephalophus natalensis  
Blåbandad/rödsidig dykare Red-flanked Duiker  Cephalophus rufilatus  
Sebradykare/Strimmig dykare Banded/Zebra Duiker  Cephalophus zebra  
Svart dykare Black Duiker  Cephalophus niger  
Svartpannad dykare Black-fronted Duiker  Cephalophus nigrifrons  
Svartryggad dykare Bay Duiker  Cephalophus dorsalis  
Weyns dykare Weyns´s Duiker  Cephalophus weynsi  
Vitbukig dykare White-bellied Duiker  Cephalophus leucogaster