Månadens djur

  


EKORRE

Bland gnagarna finns drygt 40 arter av EKORRAR i Afrika. De är både mark- och trädlevande och har sin
aktiva tid på dagen. Flertalet av arterna har en yvig svans. De har sin utbredning över hela kontinenten
med en viss koncentration i de västra och centrala delarna.
 
Bland fem arter av jordekorrar är STRIMMIG JORDEKORRE den mest utbredda. Den har en vit rand på
sidan av kroppen som kännetecken. Färgen varierar från sandgul till rödbrun. Den strimmiga jordekorren
lever i nästan alla miljöer och har sin utbredning i ett bälte från Atlantkusten i väster in över de centrala
och östra delarna av Afrika

   

Strimmig jordekorre

Där utbredningen av den västliga jordekorren upphör tar den östliga vid i Etiopien, Kenya och Tanzania.
ÖSTLIG JORDEKORRE saknar sidostrecket och har en något starkare färg, från gulgrå till rödbrun.


Östlig jordekorre

I södra Afrika finns SYDAFRIKANSK JORDEKORRE som liksom den strimmiga jordekorren har en vit rand
som löper över sidorna. Den har förhållandevis små öron och en yvig, gråvit svans som den lägger upp
över ryggen som solskydd. Den lever i grupp med upp till 30 individer och föredrar torra områden där
den gräver omfattande tunnelsystem för skydd och till boplatser.


Sydafrikansk jordekorre

I ett begränsat område i Namibias västra delar finns DAMARAJORDEKORREN som är nästan identisk lik
den sydafrikanska. Beteendet är dock annorlunda och till skillnad från den sydafrikanska lever den
ensam eller i par och föredrar bergsområden. Till skillnad från andra jordekorrar kan den klättra upp i
lägre vegetation för att finna föda.

   

Damarajordekorre

NORDAFRIKANSK BORSTEKORRE liknar de övriga jordekorrarna men har en mindre styv svans. Arten är
tämligen outforskad. Den lever i Marocko och Algeriet. Buskekorrar utgörs av drygt tio arter med ett
stort antal underarter. De lever huvudsakligen i buskar och träd och är växtätare. ALEXANDERS BUSK-
EKORRE lever i regnskogar i Kongo-Kinshasa och Uganda. Den har en spräcklig päls i gult, grått och
svart med flera olikfärgade ryggstrimmor. BERGSBUSKEKORRE har en rödbrun päls med en svart rygg.
Den lever i Tanzania och Malawi. BÖHMS BUSKEKORRE har en spräcklig päls liknande Alexanders buskekorre.
Den lever i de centrala delarna av Afrika från Sydsudan till Zambia. COOPERS BUSKEKORRE har en olivgrön
päls och gulaktiga kinder samt ljusa ringar på den bruna svansen. Den lever i Kamerun och Nigeria.
GRÖN BUSKEKORRE lever vid Guineabukten in mot Centralafrika. Pälsen är grön på ovansidan med svarta
inslag. 
 
GULFOTAD BUSKEKORRE är en av de mest utbredda arterna. Den finns i länderna söder om Victoriasjön
ner mot Sydafrika. Som namnet anger är det tydligaste kännetecknet de gula fötterna. Både storlek och
pälsfärg kan variera mellan olika individer. Den lever i mindre grupper med honor och ungar som försvaras
av en hane. Den gulfotade buskekorren föredrar skogiga miljöer där den lever på både växter och insekter.

   

Gulfotad buskekorre

HUETS BUSKEKORRE har minst åtta underarter utbredda över östra Afrika. Den har en spräcklig päls i gult,
olivfärgat och vitt. RÖD BUSKEKORRE lever utmed kusten till Indiska Oceanen från Kenya ner till Sydafrika.
Den har en spräckligt gråsvart ovansida och i övrigt en rostfärgad päls.

   

Röd buskekorre

STRIMMIG BUSKEKORRE har en spräcklig ljust eller mörkt brun ovansida. Vita eller gula sidostreck är
inramade av svarta fält. Den lever bara i Kenya, Tanzania och Moçambique. Övriga buskekorrar lever i
begränsade områden, samtliga söder om Sahara.

   

Strimmig buskekorre

SVYNNERTONS BUSKEKORRE har en spräcklig päls i brunt och grått. Den lever i Kenya och Tanzania.
VINCENTS BUSKEKORRE har en nästan svart päls med orange ansikte, ben och undersida. Den lever
i ett isolerat område i Moçambique. Störst bland trädekorrarna är JÄTTETRÄDEKORREN. Med den yviga
svansen inräknad kan den bli över en meter lång och väga ett kilo. Den finns i de centrala och västra
delarna av Afrika. SMALSVANSAD JÄTTETRÄDEKORRE har en spräcklig päls i brunt, grått och gult.
Den lever i Västafrika. BERGSTRÄDEKORREN lever i ett begränsat område i Uganda och kännetecknas av
ringar och ränder på svansen.

   

Bergsträdekorre 

   
BRUNGRÅ TRÄDEKORRE är en savannlevande art med olivfärgad päls med svarta inslag. Den lever i Kongo-
Kinshasa och Angola. FYRSTRIMMIG TRÄDEKORRE är en skogslevande art med olivgrå päls med ränder
på sidorna. Den lever i Centralafrika. GULGRÖN TRÄDEKORRE är en liten ekorre som bara finns i nordvästra
Namibia och upp i Angola och Kongo-Kinshasa. Den har en gråspräckligt brun rygg och en vit strimma
utmed sidorna. Ögat omges av en vit ring. Kroppen är knappt två decimeter lång och svansen något
längre.  Den lever i en rad skiftande miljöer, från regnskogar till bergstrakter.

 

Gulgrön trädekorre  

   
Solekorrarna är spridda stora delar av Afrika. Namnet kommer från vanan att sola sig på trädens högsta
grenar. Färgen på de fem olika arterna varierar från gulaktigt till nästan svart. Undersidan är ljus
eller rödbrun. En av de största arterna är VARIABEL SOLEKORRE. Den har en ljusbrun päls med kontraste-
rande fläckar. Den lever i Östafrika.

 

Variabel solekorre  

DVÄRGEKORRE är världens minsta ekorre. Den är en dryg decimeter lång inklusive svansen. Den lever
i regnskogar i västra Afrika och är en tämligen outforskad art.

 

(På grund av det stora antalet arter redovisas inte tabellen av utrymmesskäl)