Månadens djur

  


BIG FIVE

De fem stora – the big five – är ett samlingsnamn för fem afrikanska arter bland däggdjuren.
Det är dock inte de fem största djuren på den afrikanska kontinenten. Beteckningen härstammar
ursprungligen från de storviltsjakter som förekom när jakten på åtråvärda djur var oreglerad under
de första decennierna på 1900-talet.
The big five blev därmed liktydigt med storvilt.

De fem arterna är lejon, leopard, elefant, afrikansk buffel och svart noshörning. Dessa ansågs vara
de farligaste djuren att jaga till fots med de grovkalibriga vapen som användes på den tiden.
Nedlagda djur blev därmed åtråvärda jakttroféer som visades upp på bild tillsammans med jägarna.

Numera används begreppet som marknadsföringsterm av safarioperatörer för att turister skall
lockas att boka resor. I många av de afrikanska safariländerna ges stora möjligheter av få se de fem
arterna på samma resa, men dock inte i alla.

    

En tidstypisk bild på storviltsjakt med den amerikanske presidenten Theodore Roosewelt
(Copyright: Edward Van Altena - United States Library of Congress's Prints and Photographs division)

 

LEJON

Lejonet är det största kattdjuret i Afrika. På kartan nedan visas lejonets utbredning på den afrikanska
kontinenten under historisk tid (röd färg) och den beräknade spridningen i dag (blå färg).


Lejonets utbredningsområde

Fortfarande minskar antalet lejon kraftigt i vissa områden medan det ökar i andra. Det är människan
som är dess största fiende genom jakt, inte sällan för att skydda sig själva. Också sjukdomar
drabbar arten. I de västra och centrala delarna av Afrika minskar stammarna kraftigt och kommer
att fortsätta om inte skyddsåtgärder sätts in. I Östafrika sker också en minskning men i mindre
omfattning. I södra Afrika (Botswana, Namibia, Zimbabwe och Sydafrika) ökar däremot
populationerna. Det sammanlagda antalet lejon på den afrikanska kontinenten beräknas idag till mellan
20000 och 30000 individer.


Lejon – Panthera leo

 

 

LEOPARD

Leoparden är det näst största kattdjuret i Afrika. På kartan nedan visas områden där arten försvunnit
(röd färg) och där artens förekomst är oviss (gul färg). De ljusgröna fälten markera förekomst av
avskilda populationer och de mörkgröna fälten större populationer.

   

Leopardens utbredningsområde

Leoparden är en relativt ohotad art beroende på dess enastående förmåga att anpassa sig till olika miljöer
och undvika kontakter med människor. Det hot som finns är andra rovdjur som lejon och hyenor som
angriper både vuxna djur och ungar.

   

Leopard – Panthera pardus

 

AFRIKANSK ELEFANT

Den afrikanska elefanten är det största landlevande däggdjuret. De lever i drygt 30 länder på den afrikanska
kontinenten. Det finns två arter; savannelefanten och skogselefant. På kartorna nedan visas utbredningen
av savannelefanten (grön färg).

   

Savannelefantens utbredningsområde

Skogselefantens utbredning visas nedan i brun färg.

   

Skogselefantens utbredningsområde

Elefanten har under de senaste decennierna varit kraftigt utsatt för tjuvjakt på grund av jakten på
elfenben. I början av 1900-talet beräknades antalet elefanter uppgå till 10 miljoner djur men beräknas
i dag till färre än en halv miljon. Tjuvjakten beräknas till ca 20 000 djur varje år. Den nordliga
populationen i Central- och Östafrika är mest utsatt för tjuvjakt medan utvecklingen i södra Afrika,
främst Namibia, Zimbabwe och Sydafrika, har en positiv utveckling för tillväxten.

   

Afrikansk elefant –  Loxodonta africana/cyclotis  

 

 

AFRIKANSK BUFFEL

Den afrikanska buffeln är det största av oxdjuren i Afrika. Den finns över stora delar av kontinenten
söder om Sahara. Kartan nedan visar utbredningen där de olika färgerna markerar de tre underarter som
förekommer.

 

Den afrikanska buffelns utbredningsområde  

   
Den afrikanska buffeln är i det närmaste ohotad utöver de individer som de större rovdjuren slår som
bytesdjur. Även sjukdomar och jakt kan i olika områden decimera hjordarna men i stort är arten
livskraftig.

 

Afrikansk buffel - Syncerus caffer  

 

SVART NOSHÖRNING

   
Av de två noshörningsarterna är det den svarta noshörningen (spetsnoshörningen) som ingår i gruppen de
fem stora. Det beror på att den är mer aggressiv än den vita noshörningen. Den svarta noshörningens
utbredning visas på kartan nedan. De bruna fälten markerar områden där den finns i samlade
populationer. Röda fält visar var den introducerats genom omflyttningar. Svart fält visar vad den utrotats
och orange fält där den sannolikt inte finns längre.

 

Den svarta noshörningens  utbredningsområde  

   
På 1970-talet fanns uppskattningsvis 100 000 spetsnoshörningar i Afrika. Idag beräknar man antalet
till ca 5 000 efter den omfattande tjuvjakt som pågått under de senaste fyra decennierna. Den finns i
elva olika länder i östra och södra Afrika med det största antal et i Sydafrika och Namibia.  

 

Svart noshörning - Diceros bicornis